31 đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí

31 tiềm năng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí

Từ ngày 01/7/2021, Nghị định 20/2021/NĐ-CP đầu tiên sở hữu hiệu lực, sẽ sở hữu thêm nhiều tiềm năng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp xã hội mặt hàng tháng và được cấp thẻ BHYT miễn phí. Vậy sau đấy là 31 tiềm năng được cấp thẻ BHYT miễn phí, mời những người nghịch và theo dõi nội dung bài viết tiếp tại đây.

I. Các nhóm tiềm năng do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng

 • Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.
 • Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh công việc và nghề nghiệp; công nhân cao su thiên nhiên đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của Chính phủ.
 • NLĐ ngủ việc hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế xuất bản.
 • Cán bộ xã, phường, thị trấn đã ngủ việc đang hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng.
 • Người lao động trong thời hạn ngủ việc hưởng cơ chế thai sản lúc sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
 • Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

II. Các nhóm tiềm năng do ngân sách nhà nước đóng

 • Quân nhân, Công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu theo quy định tại Điều 2 Nghị định 70/2015.
 • Cán bộ xã, phường, thị trấn đã ngủ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước.
 • Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước.
 • Người sở hữu công với nhữngh mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người sở hữu công với nhữngh mạng.
 • Cựu binh sĩ theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định 146/2018.
 • Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định 146/2018.
 • Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp đương nhiệm.
 • Trẻ em dưới 6 tuổi.
 • Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, tiềm năng bảo trợ xã hội.
 • Người thuộc hộ mái ấm gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng sở hữu điều kiện tài chính – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng sở hữu điều kiện tài chính – xã hội lạ thường khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, thị xã đảo và một số trong mỗi tiềm năng khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 3 Nghị định 146/2018.
 • Người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc họ mái ấm gia đình sở hữu mức thu nhập bình quân đầu người hằng tháng thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.
 • Thân nhân của người sở hữu công với nhữngh mạng là phụ thân đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc ck, con của liệt sỹ; người sở hữu công nuôi dưỡng liệt sỹ.
 • Thân nhân của người sở hữu công với nhữngh mạng theo quy định tại Khoản 12 Điều 3 Nghị định 146/2018.
 • Thân nhân của sỹ quan, quân nhân hay, hạ sỹ quan, binh sỹ quân team đang tại ngũ, sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như so với quân nhân, học viên cơ yếu được hưởng cơ chế, chính sách theo cơ chế, chính sách so với học viên ở những trường quân team, công an theo quy định tại Khoản 13 Điều 3 Nghị định 146/2018.
 • Người đã hiến thành phần khung người người theo quy định của pháp luật về hiến ghép mô tạng.
 • Người quốc tế đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.
 • Người phục vụ người sở hữu công với nhữngh mạng sống ở mái ấm gia đình theo quy định tại Khoản 16 Điều 3 Nghị định 146/2018.
 • Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định của pháp luật về BHXH.

III. Các nhóm tiềm năng do người tiêu dùng lao động đóng

 • Thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân team, bao hàm tiềm năng theo quy định tại những Điểm a, b và c Khoản 13 Điều 3 Nghị định 146/2018.
 • Thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong Công an nhân dân bao hàm tiềm năng theo quy định tại những Điểm a, b và c Khoản 13 Điều 3 Nghị định 146/2018.
 • Thân nhân của người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu, bao hàm tiềm năng theo quy định tại những Điểm a, b và c Khoản 13 Điều 3 Nghị định 146/2018.

IV. Đối tượng khác

Học viên huấn luyện sĩ quan dự bị từ 03 tháng trở lên chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trong thời hạn huấn luyện được cơ sở huấn luyện đóng bảo hiểm y tế (áp dụng từ 21/8/2020).

V. Thêm tiềm năng được cấp thẻ BHYT miễn phí từ 01/7/2021

Nghị định 20/2021/NĐ-CP sẽ đầu tiên sở hữu hiệu lực từ thời điểm ngày 01/07/2021. Theo đó thêm một số trong mỗi tiềm năng được cấp thẻ BHYT miễn phí.

Cụ thể, so với quy định hiện thực tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP, Điều 5 Nghị định 20 này đã thay thay đổi đổi thêm một số trong mỗi tiềm năng bảo trợ xã hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, gồm:

– Người cao tuổi từ đủ 75 – 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo:

 • Không thuộc trường hợp ko sở hữu người sở hữu nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc sở hữu nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội mặt hàng tháng;
 • Đang sống tại địa bàn những xã, thôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi lạ thường khó khăn.

– Trẻ em dưới 03 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại những xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi lạ thường khó khăn và ko thuộc những trường hợp:

 • Trẻ em dưới 16 tuổi ko sở hữu Power nguồn nuôi dưỡng do bị bỏ rơi mà chưa sở hữu người nhận làm con nuôi; mồ côi cả phụ thân và mẹ hoặc cả phụ thân, mẹ đều bị tuyên bố mất tịch…
 • Trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo.
 • Người khuyết tật nặng, người khuyết tật lạ thường nặng.

– Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo ko sở hữu Power nguồn thu nhập ổn định mặt hàng tháng (tiền ảo lương, tiền ảo công, lương hưu, trợ cấp bảo bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội mặt hàng tháng).

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến thức