Cách cập nhật học sinh cá biệt, thôi học, miễn giảm trong SMAS

Cách thay đổi học viên rực rỡ, thôi học, miễn giảm trong SMAS

SMAS cho phép giá trịo viên chủ nhiệm, giá trịo viên phụ trách rưới thay đổi miễn giảm, học viên thôi học, học viên rực rỡ vô với nkhô cứng chóng chỉ với vài thao tác. Tuy nhiên, vẫn vô tận giá trịo viên chưa nặng tay nhữngh thay đổi, cũng như thay đổi chưa chuẩn chỉnh xác.

  • Tround SMAS cho Android

Vì vậy, Download.vn sẽ hướng dẫn khía cạnh nhữngh thay đổi học viên rực rỡ, thôi học, miễn giảm trong nội dung bài viết tiếp tại đây:

Cách thay đổi học viên rực rỡ trong SMAS

Từ monitor hiển thị tìm tìm học viên, nhấn chuột phround vào cột Họ và tên, sắm Cập nhật rực rỡ.

Cập nhật học sinh cá biệt

Nhập đông đủ thông tin ngày thay đổi, tình trạng mái ấm gia đình và điểm sáng tư tưởng. Sau đó, nhấn nút Lưu để hoàn thành việc thêm mới học viên rực rỡ, còn nhấn nút Đóng để trở lại monitor hiển thị tìm tìm.

Thông tin học sinh cá biệt

Lưu ý:

  • Nhấn nút Đóng trước lúc lưu, khối khối server sẽ ko lưu lại thông tin thay đổi rực rỡ vừa nhập.
  • Tất cả những thông tin với dấu (*) đỏ là khuyến nghị nhập.
  • Chỉ cho phép thay đổi rực rỡ những học viên với trang thái Đang học.

Sau lúc thay đổi học viên rực rỡ thành tựu, muốn hủy rực rỡ hoặc thêm mới giải pháp xử lý thì nhấn chuột phround vào họ tên học viên đó, sắm lại Cập nhật rực rỡ.

Cách thay đổi học viên thôi học trong SMAS

Từ monitor hiển thị tìm tìm học viên, nhấn chuột phround vào cột Họ và tên, sắm Thôi học.

Cập nhật học sinh thôi học

Nhập đông đủ thông tin: Ngày thôi học, học kỳ, nguyên do thôi học, ghi chú. Tiếp theo, nhấn nút Lưu để hoàn thành việc thay đổi thôi học cho học viên.

Thông tin học sinh thôi học

Sau lúc thay đổi thành tựu học viên đó sẽ chuyển sang trạng thái Đã thôi học. Nếu muốn hủy bỏ thôi học cũng nhấn chuột phround vào tên học viên đó, sắm Hủy thôi học.

Hướng dẫn thay đổi miễn giảm trong SMAS

Tại monitor hiển thị tìm tìm học viên nhấn chuột phround vào cột Họ và tên, sắm Cập nhật miễn giảm.

Cập nhật miễn giảm

Tiếp theo, nhập đông đủ thông tin: Đối tượng miễn giảm, môn miễn giảm và hình thức miễn giảm. Sau đó nhấn nút Lưu để hoàn thành việc thay đổi môn học miễn giảm cho học viên.

Thông tin học sinh miễn giảm

Lưu ý:

  • Khi thay đổi miễn giảm thì khối khối server sẽ bỏ đăng ký học môn chuyên/tự sắm của học viên ở tính năng Học sinh ĐK môn chuyên/tự sắm với môn được miễn giảm.
  • Chỉ thay đổi miễn giảm cho những học viên với trạng thái Đang học.

Bài viết trên sẽ hỗ trợ thầy cô nkhô cứng chóng thay đổi đông đủ, chuẩn chỉnh xác thông tin cho học viên lớp mình phụ trách rưới.

Chúc thầy cô triển khai thành tựu!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến thức