Cách thêm mới hồ sơ học sinh trong SMAS

Cách thêm mới hồ sơ học viên trong SMAS

Thêm mới hồ sơ học viên trong SMAS tưởng chừng giậtn thuần, nhưng vô tận thầy cô tậu một vài trường bị sai hoặc ko chuẩn chỉnh xác, làm cho khối khối server báo lỗi. Vậy mời thầy cô và theo dõi hướng dẫn khía cạnh nhữngh thêm mới hồ sơ học viên trong nội dung bài viết tiếp tại đây:

 • Tround SMAS cho Android

Hướng dẫn thêm mới hồ sơ học viên trong SMAS

Bước 1: Khi nhấn vào nút Thêm mới khối khối server sẽ hiển thị monitor hiển thị thêm mới hồ sơ học viên. Tại đây sẽ tạo thành 3 phần: Thông tin chung, Thông tin cá thể và Thông tin mái ấm gia đình. quý quý khách sản phẩm lần lượt khai thông tin như sau:

Thông tin chung:

 • Khối: Lđấy data từ danh mục khối học và theo cấp học đang triển khai.
 • Lớp: Thông tin lớp được lđấy từ khai báo lớp học và theo khối học của năm học đang triển khai.
 • Trạng thái: Mặc định lúc thêm mới là Đang học, trường này ko được phép sửa.
 • Mã học viên: Tối đa 30 ký tự. Nếu tích tậu vào ô Sinh mã tự động thì mã sẽ tự sinh.
 • Họ và tên: Chiều dài tối đa 100 ký tự.
 • Ngày sinh: Nhập theo định dạng dd/mm/yyyy.
 • Giới tính: Nam, nữ.
 • Tỉnh/Thành, Quận/Huyện, Xã/Phường, Thôn/Xóm: Nhấn vào nóni tên xổ xuống để tậu.
 • Ngày vào trường: Nhập theo định dạng dd/mm/yyyy.
 • Hình thức vào trường: Bao gồm Xét tuyển, Trúng tuyển, Chuyển đến từ trường khác.
 • Nếu mô phư trường là GDTX ở cấp 2, 3 hiển thị những thuộc tính Chứng chỉ ngoại ngữ, Chứng chỉ tin học, Hình thức học. Các mô phư trường khác thì ko hiển thị.

Lưu ý:

 • Tất cả thông tin với dấu * đỏ là phround nhập.
 • Nếu Sở chưa thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật sinh mã tự động thì ô sinh mã tự động có năng lực sẽ bị mờ.
 • Nếu Sở đã thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật sinh mã tự động:
  • Cho phép trường tùy chỉnh: Ô sinh mã tự động ở trường mặc định đuợc tích tậu và cho phép chỉnh sửa. Nếu bỏ tậu ô sinh mã tự động thì trường được phép nhập mã học viên, ngược lại mã học viên có năng lực sẽ bị mờ.
  • Không cho phép trường tùy chỉnh: Ô sinh mã tự động ở trường mặc định đuợc tích tậu và bị mờ, trường ko đuợc phép chỉnh sửa mã học viên.

Thông tin chung

Thông tin cá thể:

Điền đông đủ thông tin như dân tộc, tôn giá trịo, khu vực, thuộc diện, tiềm năng ưu tiên, tiềm năng chính sách, số smartphone cảm ứng thông minh smartphone cảm ứng thông minh, số smartphone cảm ứng thông minh nhà riêng, nhóm máu. Là team viên, đoàn viên hay khuyết tật thích tích tậu vào. Khi tậu Đối tượng chính sách thì Chế độ chính sáchHỗ trợ tầm giá trị học tập mới hiển thị.

Thông tin cá nhân

Thông tin mái ấm gia đình:

Điền đông đủ thông tin thành phần mái ấm gia đình, họ tên phụ vương, họ tên mẹ, họ tên người bảo hộ, năm sinh, công việc và nghề nghiệp, số smartphone cảm ứng thông minh vào.

Thông tin gia đình

Bước 2: Nhấn nút Tround hình để đính kèm ảnh học viên vào hồ sơ (nếu với).

Bước 3: Sau lúc nhập đông đủ thông tin quan trọng, nhấn nút Lưu để thêm mới hồ sơ học viên. Khi đó khối khối server sẽ kiểm tra những ràng buộc sau:

 • Nếu mã học viên đã tồn tại trong khối khối server sẽ xuất hiện thông tin “Mã học viên đã tồn tại”.
 • Ngày sinh phround nhỏ hơn ngày thời điểm hiện tại.
 • Năm sinh phround là số andgt;1900.
 • Ngày vào đoàn phround to ra hơn ngày vào team.
 • Ngày vào đảng phround to ra hơn ngày vào đoàn.
 • Số smartphone cảm ứng thông minh chỉ được phép nhập số và chiều dài tối đa 15 ký tự.
 • File ảnh phround với định dạng BMP, PNG, ICO, GIF, JPG, JPGE và dung tích ảnh ko được to ra hơn 1 MB.

Nếu hoàn thành hết những điều kiện ràng buộc, hồ sơ học viên sẽ được thêm mới thành tựu. Khi nhấn nút Làm lại khối khối server sẽ xóa hết thông tin vừa nhập trên monitor hiển thị, nhấn nút Quay lại sẽ tự động quay trở lại trang tìm tìm hồ sơ.

Bước 4: Lúc này, những gamer sẽ thđấy khoa viên thêm mới thành tựu sẽ với trạng thái Đang học.

Thực hiện tương tự với những học viên tiếp theo, thầy cô sẽ với danh sách lớp đông đủ để quản trị thuận tiện hơn.

Chúc thầy cô triển khai thành tựu!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến thức