Thứ Tư, Tháng Mười Hai 8, 2021
HomeKiến thứcCách tính thuế thu nhập cá nhân theo Lương NET và Lương...

Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo Lương NET và Lương Gross

Cách tính thuế thu nhập cá thể theo Lương NET và Lương Gross

Trước tiên muốn tính được thuế thu nhập cá thể (TNCN) theo lương Gross hay lương Net người đùa cần phân biệt được 2 khoản lương này. Lương Gross là tổng mức thu nhập của người đùa lúc chưa trừ những khoản phí như BHXH, BHYT, BHTN…. còn lương Net là mức lương được nhận sau thời điểm đã trừ những khoản phí.

Bảng quy đổi Lương Gross ⇔ NET

Quý Khách hãy sử dụng người đùa dạngg quy đổi sau để tính xem yếu tố Lương Gross sang Net và Net sang Gross của tôi sở hữu gì khác nhé:

Cách tính thuế thu nhập cá thể theo lương NET

Trước lúc tính thuế TNCN theo lương Net cần quy đổi thu nhập ko bao hàm thuế thành thu nhập tính thuế theo người đùa dạngg quy đổi Phụ lục 02/PL-TNCN sản xuất tất nhiên Thông tư số 1150%013/TT-BTC:

BẢNG QUY ĐỔI THU NHẬP KHÔNG BAO GỒM THUẾ RA THU NHẬP TÍNH THUẾ
(so với thu nhập từ tiền xu lương, tiền xu công)

STT Thu nhập làm căn cứ quy đổi/tháng (viết tắt là TNQĐ) Thu nhập tính thuế
1 Đến 4,75 triệu VNDồng (trđ) TNQĐ/0,95
2 Trên 4,75 trđ tới 9,25trđ (TNQĐ – 0,25 trđ)/0,9
3 Trên 9,25 trđ tới 16,05trđ (TNQĐ – 0,75 trđ )/0,85
4 Trên 16,05 trđ tới 27,25 trđ (TNQĐ – 1,65 trđ)/0,8
5 Trên 27,25 trđ tới 42,25 trđ (TNQĐ – 3,25 trđ)/0,75
6 Trên 42,25 trđ tới 61,85 trđ (TNQĐ – 5,85 trđ)/0,7
7 Trên 61,85 trđ (TNQĐ – 9,85 trđ)/0,65

Công thức xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi:

Thu nhập làm căn cứ quy đổi = Thu nhập thực nhận + Các khoản DN trả thay – Các khoản giảm trừ.

Trong số đó:

  • Thu nhập thực nhận: Là tiền xu lương, tiền xu công ko bao hàm thuế mà người lao động nhận được mặt hàng tháng.
  • Các khoản trả thay: Là những khoản tiện nghi do người tiêu dùng lao động trả cho toàn bộ những người lao động theo hướng dẫn tại điểm đ, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 1150%013/TT-BTC và khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC.
  • Các khoản giảm trừ: Bao gồm giảm trừ gia đạo, giảm trừ đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 1150%013/TT-BTC và Điều 15 Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

Ví dụ:

Theo Hợp đồng lao động bà Thúy được trả lương mặt hàng tháng là 31,5 triệu VNDồng. Ngoài ra, được siêu thị trả thay phí hội viên câu lạc bộ thể thao 1 triệu VNDồng/tháng. Bà Thúy phtrận đóng BHXH khuyến nghị là 1,5 triệu VNDồng/tháng.

Công ty sở hữu trách rưới nhiệm nộp thuế TNCN cho bà Thúy theo quy định. Trong năm Bà Thúy chỉ tính giảm trừ gia đạo cho toàn bộ những người đùa dạng thân ko sở hữu người tùy thuộc, ko phát sinh góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học thì nhữngh tính thuế TNCN như sau:

Thu nhập làm căn cứ quy đổi là: 31,5 triệu VNDồng + 1 triệu VNDồng – (9 triệu VNDồng + 1,5 triệu VNDồng) = 22 triệu VNDồng.

Vậy theo người đùa dạngg quy đổi trên thu nhập tính thuế là: 22 triệu VNDồng – 1,65 triệu VNDồng)/0,8 = 25,4375 triệu VNDồng.

Thuế thu nhập cá thể bà Thúy phtrận nộp: Áp dụng nhữngh tính thuế rút gọn theo Phụ lục số 01/PL-TNCN):

Bậc Thu nhập tính thuế/tháng Thuế suất Tính số thuế phtrận nộp
Cách 1
Tính số thuế phtrận nộp
Cách 2
1 Đến 5 triệu VNDồng (trđ) 5% 0 trđ + 5% TNTT 5% TNTT
2 Trên 5 trđ tới 10 trđ 10% 0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ 10% TNTT – 0,25 trđ
3 Trên 10 trđ tới 18 trđ 15% 0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ 15% TNTT – 0,75 trđ
4 Trên 18 trđ tới 32 trđ 20% 1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ 20% TNTT – 1,65 trđ
5 Trên 32 trđ tới 52 trđ 25% 4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ 25% TNTT – 3,25 trđ
6 Trên 52 trđ tới 80 trđ 30% 9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ 30 % TNTT – 5,85 trđ
7 Trên 80 trđ 35% 18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ 35% TNTT – 9,85 trđ

Như vậy thuế TNCN phtrận nộp = 25,4375 triệu VNDồng × 20% – 1,65 triệu VNDồng = 3,4375 triệu VNDồng.

Cách tính thuế thu nhập cá thể theo lương Gross

Cũng theo ví dụ trên nếu mức lương Gross của người đùa nhận được là 31,5 triệu/tháng thì nhữngh tính thuế TNCN như sau:

Vì mức lương tối đa để áp dụng đóng BHYT và BHXH là 26 triệu/tháng, nên người đùa chỉ việc đóng ở mức đó thôi.

  • Số tiền xu đóng BH: 26 triệu x 8% = 2,080 triệu (1)
  • Số tiền xu đóng BHYT: 26 triệu x 1,5% = 390,000 đồng (2)
  • Số tiền xu đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN): 31,5 triệu x 1% = 315,000 đồng (3)

Lương còn lại sau thời điểm đóng bảo hiểm: 31,5 triệu – (2,080 triệu + 390,000 + 315,000) = 28,715 triệu.

Số tiền xu áp dụng để đóng thuế TNCN: Lđấy số tiền xu 28,715 triệu – 9 triệu (tiền xu giảm trừ gia đạo cá thể) = 19,715 triệu.

Mức thuế TNCN của những người đùa sẽ được tính theo 4 bậc như sau:

  • Bậc 1: Thu nhập tính thuế (=andlt; 5 triệu) x thuế suất 5%: 5 triệu x 5% = 250.000 đồng (4)
  • Bậc 2: Thu nhập tính thuế (andgt;5 triệu tới 10 triệu) x thuế suất 10%: (10 triệu – 5 triệu) x 10% = 500.000 đồng (5).
  • Bậc 3: Thu nhập tính thuế (andgt;10 triệu tới 18 triệu) x thuế suất 15%: (18 triệu – 10 triệu) x 15%= 1,2 triệu (6).
  • Bậc 4: Thu nhập tính thuế (andgt;18 triệu tới 32 triệu) x thuế suất 20%: (19,715 triệu – 18 triệu) x 20% = 343.000 đồng (7).

Vậy tổng số tiền xu TNCN phtrận đóng = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) = 5,078 triệu.

Số tiền xu còn lại sau và của người đùa: 31,5 triệu – 5,078 triệu = 26,422 triệu.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments