Cách tính tiền dưỡng sức, phục hồi sau thai sản

Cách tính tiền vàng dưỡng sức, phục hồi sau thai sản

Mức hưởng chính sách dưỡng sức sau sinh

Theo quy định tại Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, ngay sau thời điểm hưởng chính sách ngủ thai sản 6 tháng, trong 30 ngày đầu đi thao tác thao tác trở lại mà sức khỏe chưa phục hồi thì người lao động được ngủ thêm 5 tới 10 ngày và được hưởng chính sách dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh.

Sau khi nghỉ thai sản 6 tháng được hưởng dưỡng sức sau sinh
Sau lúc ngủ thai sản 6 tháng được hưởng dưỡng sức sau sinh

Cụ thể số ngày ngủ ví dụ như sau:

  • Tối đa 10 ngày so với lao động nữ sinh 1 lần từ 2 con trở lên.
  • Tối đa 07 ngày so với lao động nữ sinh con phround phẫu thuật.
  • Tối đa 05 ngày so với những trường hợp khác.

Cách tính tiền vàng dưỡng sức, phục hồi sau thai sản

Mức hưởng chính sách dưỡng sức sau sinh được tính theo công thức: 30% mức lương cơ sở x số ngày ngủ. Chẳng hạn tính mức dưỡng sức sau sinh cho lao động nữ đẻ thường vào tháng 9/2019 sẽ là: 30% x 1.490.000 x 5 = 2.235.000 đồng.

Như vậy, mỗi ngày ngủ dưỡng sức người lao động được nhận một khoản tiền vàng bằng 30% mức lương cơ sở là 447.000 đồng.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến thức