Thứ Tư, Tháng Mười Hai 8, 2021
HomeKiến thứcCách xét duyệt tốt nghiệp học sinh cuối cấp trong SMAS

Cách xét duyệt tốt nghiệp học sinh cuối cấp trong SMAS

Cách xét duyệt tốt nghiệp học viên cuối cấp trong SMAS

Đối với học viên cuối cấp, giá trịo viên phround tiến hành xét duyệt tốt nghiệp xem mang đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hay ko? Nếu ko đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp thì nguyên do như nào? Rất nhiều giá trịo viên lúc mới sử dụng khối khối VPS quản trị nhà trường SMAS còn kinh ngạc, ko biết nhữngh xét duyệt như nào cho đúng quy định.

 • Tround SMAS cho Android

Vậy mời những người đùa và theo dõi nội dung bài viết tiếp tại đây của Download.vn để biết nhữngh xét duyệt tốt nghiệp cho tất tật cấp THCS và THPT:

Cách xét duyệt tốt nghiệp cho cấp THCS trong SMAS

Bước 1: Tại giao diện chính của SMAS, nhấn vào thuộc tính Học sinh vàgt; Quản lý thông tin tốt nghiệp. Sau đó, nhập những tiêu chuẩn tìm tìm theo lớp, mã học viên hoặc họ và tên, rồi nhấn nút Tìm tìm để triển khai tìm tìm. Lúc này, khối khối VPS sẽ hiển thị danh sách những học viên lớp 9 mang trạng thái Đang học hoặc Đã tốt nghiệp.

Trong số đó, những trường kết quả tìm tìm mang ý nghĩa như sau:

 • HL: Xếp loại học lực cuối năm.
 • HK: Xếp loại hạnh kiểm cuối năm.
 • Số buổi nghỉ ngơi: Tổng số buổi nghỉ ngơi trong năm học (có những cả nghỉ ngơi mang phép và ko phép).
 • Ưu tiên: Nếu học viên được hưởng ưu tiên khuyến khích thì khối khối VPS tích mua sắm.
 • Lý do hưởng ưu tiên khuyến khích: Lý do được ưu tiên khuyến khích.
 • XL tốt nghiệp: Kết quả xếp loại tốt nghiệp sau khoản thời hạn xét duyệt.
 • Trạng thái: Đủ điều kiện TN hoặc chưa đủ điều kiện xét duyệt TN.

Tìm kiếm học sinh xét duyệt tốt nghiệp

Lưu ý:

 • Nếu mua sắm lớp học là [Tất cả] khối khối VPS triển khai tìm tìm tất tật những học viên khối 9. Khi tìm tìm theo khối thì danh sách học viên được sắp xếp theo Alphabet.
 • Nếu tìm tìm học viên cho một lớp thì danh sách học viên được sắp xếp theo số thứ tự.
 • Nếu tìm tìm học viên theo mã học viên hoặc họ và tên thì khối khối VPS triển khai tìm tìm sắp thích hợp mã học viên hoặc họ và tên.

Bước 2: Tiếp theo, tiến hành xét duyệt tốt nghiệp cho học viên. quý quý khách sản phẩm hãy mua sắm học viên cần xét tốt nghiệp, mua sắm diện ưu tiên (nếu mang), nhập nguyên do ưu tiên (nếu thuộc diện ưu tiên). Sau đó, nhấn nút Xét duyệt. Học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp lúc thỏa mãn ý định điều kiện sau:

Đối với trường ko phround Giáo dục thường xuyên:

 • Học sinh học hết chương trình THCS ko quá 21 tuổi.
 • Số buổi nghỉ ngơi học trong năm học lớp 9 ko quá 45 buổi.
 • Xếp loại hạnh kiểm cả năm từ TB trở lên.
 • Xếp loại học lực cả năm lớp 9 từ trung bình trở lên, nếu ko thuộc tiềm năng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích.
 • Xếp loại học lực yếu nhưng những môn học tính điểm TBM đều đạt từ 3,5 điểm trở lên, trong đó môn Toán hoặc Ngữ văn đạt từ 5,0 điểm trở lên, nếu thuộc tiềm năng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích.

Đối với trường Giáo dục thường xuyên:

 • Học sinh học hết chương trình bổ túc THCS tuổi từ là 15 trở lên.
 • Số buổi nghỉ ngơi học trong năm học lớp 9 ko quá 45 buổi.
 • Xếp loại hạnh kiểm cả năm từ TB trở lên so với diện phround xếp loại hạnh kiểm.
 • Xếp loại học lực cả năm lớp 9 từ trung bình trở lên, nếu ko thuộc tiềm năng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích.
 • Xếp loại học lực yếu nhưng những môn học tính điểm TBM đều đạt từ 3,5 điểm trở lên, trong đó môn Toán hoặc Ngữ văn đạt từ 5,0 điểm trở lên, nếu thuộc tiềm năng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích.

Nếu ko thỏa mãn ý định những điều kiện trên thì học viên được xếp loại Không đủ điều kiện TN. Khi đó cột Ghi chú sẽ phround ghi rõ nguyên do tại sao ko đủ điều kiện tốt nghiệp.

Lưu ý: Phround triển khai xếp loại Học lực, Hạnh kiểm trước lúc xét duyệt tốt nghiệp.

Bước 3: Bây giờ, người đùa tiến hành xuất danh sách học viên tham gia xét duyệt tốt nghiệp ra file Excel. Chỉ cần nhập thông tin lớp, mã học viên, họ tên học viên, rồi nhấn nút Tìm tìm. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách học viên xét duyệt, rồi nhấn nút Xuất Excel là xong.

Xuất Excel danh sách xét duyệt tốt nghiệp THCS

Cách xét duyệt tốt nghiệp cho cấp THPT trong SMAS

Bước 1: Trên giao diện chính của ứng dụng SMAS, nhấn vào thuộc tính Học sinh vàgt; Quản lý thông tin tốt nghiệp. Sau đó, mua sắm tiêu chuẩn tìm tìm, rồi nhấn nút Tìm tìm. Ngay sau đó, khối khối VPS sẽ hiển thị danh sách học viên lớp 12 mang trạng thái Đang học hoặc Đã tốt nghiệp. Các trường trong kết quả tìm tìm mang ý nghĩa như sau:

 • HL: Xếp loại học lực cuối năm.
 • HK: Xếp loại hạnh kiểm cuối năm.
 • Số buổi nghỉ ngơi: Tổng số buổi nghỉ ngơi trong năm học.
 • Miễn thi: Học sinh mang được miễn thi tốt nghiệp hay ko.
 • Lý do miễn thi: Lý do học viên được miễn thi.
 • Điểm KK: Điểm khuyến khích của học viên. Điểm khuyến khích được tính theo công thức: Điểm KK = Điểm nghề + Điểm và khen thưởng, trong đó:
  • Điểm nghề: Nếu điểm nghề đạt loại Giỏi thì điểm nghề = 2 điểm, Khá = 1.5 điểm, Trung bình = 1 điểm.
  • Điểm và khen thưởng: Điểm và khen thưởng của học viên trong năm học lớp 12.
 • Trạng thái: Đủ điều kiện dự thi TN, chưa đủ điều kiện dự thi TN.

Xét duyệt tốt nghiệp THPT

Lưu ý:

 • Nếu mua sắm lớp học là [Tất cả] khối khối VPS triển khai tìm tìm tất tật những học viên khối 12. Khi tìm tìm theo khối thì danh sách học viên được sắp xếp theo Alphabet.
 • Nếu tìm tìm học viên cho một lớp thì danh sách học viên được sắp xếp theo số thứ tự.
 • Nếu tìm tìm học viên theo mã học viên hoặc họ và tên khối khối VPS triển khai tìm tìm sắp thích hợp mã học viên hoặc họ và tên.

Bước 2: Tiến hành xét duyệt tốt nghiệp cho học viên, người đùa cần mua sắm học viên cần xét duyệt tốt nghiệp, mua sắm diện miễn thi (nếu mang), nhập nguyên do miễn thi (nếu thuộc diện miễn thi). Sau đó, nhấn nút Tìm tìm. Học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp lúc thỏa mãn ý định điều kiện sau:

Đối với trường ko phround Giáo dục thường xuyên:

 • Số buổi nghỉ ngơi học trong năm học ko quá 45 buổi.
 • Xếp loại hạnh kiểm cả năm từ TB trở lên.
 • Xếp loại học lực cả năm từ Yếu trở lên.

Đối với trường Giáo dục thường xuyên:

 • Số buổi nghỉ ngơi học trong năm học lớp 12 ko quá 45 buổi.
 • Xếp loại hạnh kiểm cả năm từ TB trở lên so với học viên thuộc diện phround xếp loại hạnh kiểm.
 • Xếp loại học lực cả năm từ Yếu trở lên.

Nếu ko thỏa mãn ý định những điều kiện trên thì học viên được xếp loại Không đủ điều kiện dự thi TN. Khi đó cột Ghi chú sẽ phround ghi rõ nguyên do tại sao ko đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.

Lưu ý: Phround triển khai xếp loại Học lực, Hạnh kiểm trước lúc xét duyệt tốt nghiệp.

Bước 3: Sau lúc xét duyệt tốt nghiệp, người đùa mang thể tiến hành xuất danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp ra file Excel. Chỉ cần nhập thông tin lớp, mã học viên, họ tên học viên, rồi nhấn nút Tìm tìm. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách học viên xét duyệt, nhấn vào nút Xuất Excel là xong.

Danh sách tốt nghiệp THPT

Với hướng dẫn khá yếu tố trên, hy vọng thầy cô nkhô giòn chóng xét duyệt tốt nghiệp cho học viên của tôi mà ko gặp ngẫu nhiên trướng ngại nào.

Chúc những người đùa triển khai thành tựu!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments