Thứ Hai, Tháng Năm 23, 2022
HomeKiến thứcĐối tượng được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Đối tượng được hưởng tư vấn theo Nghị quyết 116

Nghị quyết 116/2021/NQ-CP quy định mang hai nhóm tiềm năng được hưởng tiền xu tư vấn từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Tuy nhiên, sau thời điểm so với gamer vẫn ko biết mình mang thuộc tiềm năng được tư vấn hay ko. Hãy với Download.vn theo dõi nội dung bài viết tiếp tại đây để biết được tiềm năng nào được nhận tiền xu tư vấn, tiềm năng nào ko được nhận tư vấn nhé.

Cách nhận thấy tiềm năng được hưởng tư vấn theo Nghị quyết 116

Căn cứ theo Nghị quyết 116, mang hai nhóm tiềm năng được hưởng tiền xu tư vấn từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đó là:

  • Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021.
  • Người lao động đã xong xuôi hợp đồng lao động từ một/50%020 tới 30/9/2021 mà mang thời hạn đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu.

Tuy nhiên, sau thời điểm so với những trường hợp nói trên mà vẫn ko biết mình mang thuộc tiềm năng được tư vấn hay ko, người lao động mang thể xác minh theo nhữngh sau:

*Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp: Căn cứ Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, để xem mình mang được tư vấn hay ko, người lao động mang thể tra cứu qua 2 kênh thông tin sau:

  • Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp mà cơ quan bảo hiểm xã hội gửi về cho doanh nghiệp.
  • Danh sách người lao động thuộc tiềm năng nhận tư vấn được công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.

Trường hợp người lao động mang đủ điều kiện nhưng ko thđó tên mình trong danh sách mang thể khuyến nghị người tiêu dùng lao động lập hồ sơ update update theo Mẫu số 03 xuất bản tất nhiên Quyết định 28/2021/QĐ-TTg để gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

* Người lao động đã ngủ việc: Hiện nay, thủ tục nhận tiền xu tư vấn trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc ứng dụng VssID đã giả vào tiến hành và chỉ áp dụng so với trường hợp người lao động đã xong xuôi hợp đồng lao động mà mang thời hạn bảo lưu bảo bảo hiểm thất nghiệp.

Khi truy nhập khối khối VPS dịch vụ công, người lao động cũng biết chuẩn chỉnh xác mình mang thuộc tiềm năng được tư vấn hay ko.

Trường hợp được nhận tư vấn: Người lao động được tiến hành thủ tục mà ko gặp cản trở.

Trường hợp ko được nhận tư vấn: Hệ thống sẽ ra thông tin “quý người tiêu dùng ko thuộc tiềm năng được tiến hành dịch vụ công này. Vui lòng sử dụng dịch vụ công khác hoặc liên hệ 19009068 để được tư vấn!”.

5 tiềm năng ko nhận được tư vấn theo Nghị quyết 116

Căn cứ vào mục 1a Phần II Nghị quyết 116/NQ-CP quy định: Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30-9-2021 (ko gồm có người lao động đang thao tác thao tác tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, giậtn vị vũ trang nhân dân và giậtn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo an toàn chi thường xuyên).

Theo đó, ko phmàn ai đang đi thao tác thao tác cũng đều được hưởng tư vấn mà phmàn là người lao động đang thao tác thao tác theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp và đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm xét hưởng tư vấn là ngày 30/9/2021.

Như vậy, 5 trường hợp người lao động sẽ là đang thao tác thao tác nhưng lại ko được hưởng tiền xu tư vấn theo Nghị quyết 116 gồm có

  • Người lao động đang thao tác thao tác tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, giậtn vị vũ trang nhân dân và giậtn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo an toàn chi thường xuyên.
  • Người lao động đang thao tác thao tác theo hợp đồng lao động dưới 3 tháng. Căn cứ Điều 43 Luật Việc làm năm 2013, nếu thao tác thao tác theo hợp đồng lao động mang thời hạn dưới 3 tháng, người lao động sẽ ko được đóng bảo hiểm thất nghiệp. Do đó người này sẽ ko được xem xét hưởng tư vấn theo Nghị quyết 116.
  • Người lao động thử việc theo hợp đồng thử việc.
  • Người đang ngủ hưởng chính sách thai sản. Theo Khoản 6 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH, người lao động ngủ việc hưởng chính sách thai sản từ một4 ngày thao tác thao tác trở lên trong tháng thì ko được tính đóng bảo hiểm thất nghiệp. Do đó, nếu tại tháng 9.2021, người lao động đã ngủ thai sản từ một4 ngày thao tác thao tác trở lên thì sẽ ko được tính đóng bảo hiểm thất nghiệp nên cũng ko được tính hưởng tư vấn.
  • Người lao động ngủ hưởng chính sách ốm đau từ một4 ngày trở lên trong tháng 9-2021.

Theo Khoản 5 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH, người lao động ngủ việc hưởng chính sách ốm đau từ một4 ngày thao tác thao tác trong tháng sẽ ko đóng bảo hiểm thất nghiệp của tháng đó. Vì vậy nếu trong tháng 9 mà người lao động ngủ hưởng chính sách ốm đau từ một4 ngày thao tác thao tác sẽ ko được hưởng tiền xu tư vấn.

Phân biệt chính sách tư vấn theo Nghị quyết 68 và Nghị quyết 116

Tiêu chí

Nghị quyết số 116/NQ-CP

Nghị quyết số 68/NQ-CP

Nguồn kinh phí tư vấn

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Ngân sách Trung ương kết tương thích với Power nguồn dự trữ ngân sách địa phương và quỹ dự trữ tài chính địa phương, Power nguồn cmàn nhữngh tiền xu lương còn dư của những tỉnh, thành phố.

Đối tượng

– Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021 ko gồm có viên chức…

– Người lao động xong xuôi hợp đồng lao động, đã giới hạn đóng bảo hiểm thất nghiệp từ thời điểm ngày 01/050%020 – 30/9/2021 mang thời hạn đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu ko gồm có người hưởng lương hưu sản phẩm tháng.

– Người lao động tạm hoãn, ngủ việc ko hưởng lương từ một5 ngày thường xuyên trở lên từ 01/5 – 31/12/2021.

– Người lao động xong xuôi hợp đồng lao động nhưng ko đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 01/5 – 31/12/2021.

– Người lao động ngừng việc từ một4 ngày trở lên trong thời hạn từ 01/5 – 31/12/2021.

– Lao động tự tại.

Mức tư vấn

Dựa trên thời hạn đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp:

– Dưới 12 tháng: 1,8 triệu VNDồngồng/người.

– Từ đủ 12 – dưới 60 tháng: 2,1 triệu VNDồngồng/người.

– Từ đủ 60 – dưới 84 tháng: 2,4 triệu VNDồngồng/người.

– Từ đủ 84 – dưới 108 tháng: 2,65 triệu VNDồngồng/người.

– Từ đủ 108 – dưới 132 tháng: 2,9 triệu VNDồngồng/người.

– Từ đủ 132 tháng trở lên: 3,3 triệu VNDồngồng/người.

– Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, ngủ việc ko hưởng lương: 1,855 triệu VNDồngồng/người hoặc 3,71 triệu VNDồngồng/người.

– NLĐ ngừng việc: Hỗ trợ một lần 01 triệu VNDồngồng/người.

– NLĐ xong xuôi hợp đồng lao động: Hỗ trợ một lần 3,71 triệu VNDồngồng/người.

– Lao động tự tại: Không thấp hơn 1,5 triệu VNDồngồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày.

Thời gian

Từ 01/10 – 31/12/2021.

Từ 01/5 – 31/12/2021.

Hình ảnh phân biệt nghị quyết 68 và Nghị quyết 116

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments