Được đóng BHXH một lần cho thời gian còn thiếu để nghỉ hưu

Được đóng BHXH một lần cho thời hạn còn thiếu để ngủ hưu

Người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời hạn đóng bảo hiểm xã hội khuyến nghị còn thiếu liệu mang được hưởng lương hưu ko? Đây là thắc mắc được nhiều người quyên tâm. Vậy yếu tố mời những game thủ với theo dõi nội dung bài viết tiếp tại đây:

Đóng BHXH một lần cho thời hạn còn thiếu để về hưu

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 15 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sản xuất ngày 29/12/2015 quy định:

Người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời hạn đóng bảo hiểm xã hội khuyến nghị còn thiếu tối đa 06 tháng thì người lao động được lựa tìm đóng một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người tiêu dùng lao động theo mức tiền ảo lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước lúc ngủ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất để hưởng lương hưu. Người lao động được hưởng lương hưu tại tháng đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu và đã đóng đủ bảo hiểm xã hội cho số tháng còn thiếu.

Theo đó, người lao động đã đủ tuổi hưởng lương hưu mang quyền tìm đóng BHXH một lần cho thời hạn còn thiếu theo quy định sau:

1. Đối với NLĐ đóng BHXH khuyến nghị

– Người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời hạn đóng BHXH khuyến nghị còn thiếu tối đa 6 tháng thì NLĐ được lựa tìm đóng một lần cho số tháng còn thiếu.

– Mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của NLĐ và người tiêu dùng lao động (NSDLĐ) theo mức tiền ảo lương tháng đóng BHXH trước lúc ngủ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất để hưởng lương hưu.

– NLĐ được hưởng lương hưu tại tháng đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu và đã đóng đủ BHXH cho số tháng còn thiếu.

Ví dụ 1. Ông C sinh tháng 3/1956, thao tác trong điều kiện thường thì, tới hết tháng 3/năm nhâm thìn ông C mang một9 năm 7 tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp ông C được đóng bảo hiểm xã hội một lần cho 5 tháng còn thiếu. Tháng 4/năm nhâm thìn, ông C đóng một lần cho 5 tháng còn thiếu cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Ông C được hưởng lương hưu từ thời điểm tháng 4/năm nhâm thìn.

Trường hợp ông C nêu trên mà tới tháng 7/năm nhâm thìn mới đóng bảo hiểm xã hội một lần đủ cho 5 tháng còn thiếu thì được hưởng lương hưu từ thời điểm tháng 7/năm nhâm thìn.

Ví dụ 2: Ông H sinh tháng 3/1963, mang một9 năm 6 tháng đóng bảo hiểm xã hội khuyến nghị; tháng 3/năm nhâm thìn ông H được Hội đồng Giám định y khoa Kết luận suy yếu kỹ năng lao động 63%. Như vậy, ông H đã đủ điều kiện về tuổi và mức suy yếu kỹ năng lao động để hưởng lương hưu nhưng còn thiếu 6 tháng đóng bảo hiểm xã hội khuyến nghị, ông H được đóng tiếp bảo hiểm xã hội khuyến nghị 6 tháng. Tháng 4/năm nhâm thìn, ông H đóng một lần cho 6 tháng còn thiếu. Thời điểm hưởng lương hưu so với ông H được tính từ thời điểm tháng 4/năm nhâm thìn.

2. Đối với NLĐ đóng BHXH tự nguyện

a. Trong trường hợp thời hạn đóng BHXH còn thiếu ko quá 10 năm (120 tháng)

– Trong trường hợp này người lao động được đóng một lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu nếu NLĐ tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định.

– Về mức đóng: một lần cho những năm còn thiếu theo quy định trên được tính bằng tổng mức đóng của những tháng còn thiếu, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất thêm tiền ảo để nhữngh tân và phát triển quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam tuyên bố của năm trước đó ngay lập tức kề với năm đóng.

– Về thời điểm hưởng: người lao động tham gia BHXH tự nguyện đóng một lần cho những năm còn thiếu theo quy định trên để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ thời điểm tháng ngay lập tức kề sau tháng đóng đủ số tiền ảo cho những năm còn thiếu.

b. Trường hợp thời hạn đóng BHXH còn thiếu trên 10 năm

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 6, Điều 9, Khoản 4 Điều 10 Nghị định 134/2015/NĐ-CP do Chính phủ sản xuất thì:

Trong trường hợp này người lao động tham gia BHXH đã đủ tuổi ngủ hưu theo quy định mà thời hạn đóng BHXH còn thiếu trên 10 năm thì mang thể tìm tiếp tục đóng BHXH tự nguyện theo một trong những mỗi phương thức đóng BHXH tự nguyện theo quy định cho tới lúc thời hạn đóng BHXH còn thiếu ko quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu. Người lao động mang thể tìm 1 trong mỗi phương thức đóng BHXH tự nguyện sau:

  • Đóng hằng tháng;
  • Đóng 03 tháng một lần;
  • Đóng 06 tháng một lần;
  • Đóng 12 tháng một lần;
  • Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng ko quá 5 năm một lần.
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến thức