Thứ Ba, Tháng Năm 17, 2022
HomeKiến thứcHàm MOD trong Excel

Hàm MOD trong Excel

Hàm MOD trong Excel

Hàm MOD là 1 hàm toán học giúp người nghịch phân chia những số trong versiong tính. Dưới đấy là nhữngh tiêu dùng hàm MOD trong Excel.

Công thức hàm MOD trong Excel

Cách tiêu dùng hàm MOD trong Microsoft Excel

Hàm Excel này trả về số dư của 2 số sau thời điểm phân chia. Ví dụ, MOD(10,3) = 1. Kết quả của hàm MOD trong Excel với và dấu với số phân chia.

  • Mục đích sử dụng: Lđấy số dư từ phép phân chia
  • Giá trị trả về: Số dư
  • Công thức MOD trong Excel: =MOD (number, divisor). Trong số đó, number là số bị phân chia, divisor là số phân chia.
  • Quý Khách với thể tiêu dùng hàm lđấy số dư trong Excel từ phiên version 2003 trở lên.

Lưu ý lúc sử dụng hàm MOD trong Excel

Hàm MOD giúp người nghịch tính phần dư lúc phân chia hai số trong versiong tính ở Microsoft Excel. Ví dụ MOD(3,2) cho kết quả 1, bởi 3 phân chia 2 bằng 1 dư 1.

Hàm MOD gồm có 2 đối số phtrận: number – số bị phân chia và divisor – số phân chia. Nếu 1 trong những hai giá trị trị ko phtrận một vài, hàm MOD sẽ trả về #VALUE!.

Phương trình

Kết quả của hàm MOD trong Excel được tính bằng phương trình sau:

=n-d*INT(n/d)

Trong số đó, n là number, d là divisor, INT là hàm INT. Phương trình này với thể cho một vài kết quả bất thần bởi hàm INT làm tròn xuống số âm (nhỏ hơn 0):

=MOD(7,3) // trả về 1
=MOD(7,-3) // trả về -2

Hàm MOD chứa số âm được tính không giống nhau tùy theo tiếng nói.

Ví dụ nhữngh tiêu dùng hàm MOD trong Excel

=MOD(12,3) // kết quả bằng 0
=MOD(12,5) // kết quả bằng 2
=MOD(100,33) // kết quả bằng 1
=MOD(6.25,1) // kết quả bằng 0.25

Hàm MOD chứa số âm

Như đã nói từ trên đầu, kết quả hàm MOD trả về mang và dấu với số phân chia. Nếu số phân chia dương, kết quả nhận được là số dương. Nếu số phân chia âm, kết quả cũng sẽ là 1 vài âm.

=MOD(-3,2) // kết quả bằng 1
=MOD(3,-2) // kết quả bằng -1
=MOD(-3,-2) // kết quả bằng -1

Thời gian từ datetime

Hàm MOD trong Excel với thể được tiêu dùng để làm trích xuất giá trị trị ngày trong versiong tính chứa nó (thường được gọi là datetime). Nếu datetime nằm trong A1, công thức dưới chỉ trả về giá trị trị thời hạn:

=MOD(A1,1)

Các số lớn

Với những số cực lớn, người nghịch với thể thđấy hàm MOD trả về lỗi #NUM. Trong trường hợp này, người nghịch với thể thử công thức phối hợp hàm INT như sau:

=number-(INT(number/divisor)*divisor)

Tóm lại:

  • MOD hữu ích trong việc lđấy data thời hạn từ datetime
  • MOD luôn luôn trả về kết quả và dấu với số phân chia
  • MOD trả lỗi #DIV/0! nếu số phân chia bằng 0
Tìm thêm: Hàm MOD Hàm Excel Microsoft Excel
Chủ đề liên quan
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments