Thứ Tư, Tháng Năm 18, 2022
HomeKiến thứcHàm PRODUCT trong Excel

Hàm PRODUCT trong Excel

Hàm quảng cáoODUCT trong Excel

Hàm quảng cáoODUCT là hàm nhân trong Excel. Sử dụng hàm Excel này ra sao? Hãy và Download.vn tìm hiểu nhữngh sử dụng hàm quảng cáoODUCT trong Excel nhé!

Ví dụ sử dụng hàm quảng cáoODUCT trong Excel

Mọi điều nên biết về hàm quảng cáoODUCT trong Excel

Hàm quảng cáoODUCT trong Excel trả về tích của những đối số được vừa lòng nhu yếu. Hàm Excel này hữu ích trong trường hợp gamer cần nhân nhiều ô với nhau. Công thức =quảng cáoODUCT(A1:A3) tương tự = A1 * A2 * A3.

 • Mục đích sử dụng: Nhân những số quan trọng.
 • Giá trị trả về: Tích của những số được vừa lòng nhu yếu.
 • Công thức quảng cáoODUCT trong Excel: =quảng cáoODUCT (number1, [number2], …). Trong số đó:
  • Number1 – Số hay phạm vi nhân trước tiên.
  • Number2 – (Tùy sắm) Số hay phạm vi nhân thứ hai.
 • Hàm quảng cáoODUCT tư vấn Excel 2003 trở lên.

Lưu ý lúc sử dụng hàm quảng cáoODUCT trong Excel

Hàm quảng cáoODUCT trong Excel trả về tích của những số được vừa lòng nhu yếu dưới dạng đối số. Do với thể nhận một mặt hàng ô là 1 trong mỗi đối số, quảng cáoODUCT hữu ích lúc gamer thích nhân nhiều ô với nhau.

Hàm quảng cáoODUCT trong Excel với thể yếu tối đa tới 255 đối số không giống nhau. Các đối số với thể là 1 trong mỗi hằng số được mã hóa cứng, một tham chiếu ô hoặc một mảng. Microsoft Excel sẽ nhân tổng thể những số trong đối số được vừa lòng nhu yếu, bỏ qua ô trống và giá trị trị văn gamer dạng.

Ví dụ nhữngh sử dụng hàm quảng cáoODUCT trong Excel

Hàm quảng cáoODUCT trong Excel trả về tích của những đối số được nhân với nhau:

=quảng cáoODUCT(3,8) // trả về 24
=quảng cáoODUCT(3,8,4) // trả về 96

quảng cáoODUCT nhân toàn bộ giá trị trị số với nhau, những công thức tương đương với:

=quảng cáoODUCT(A1:A5)
=quảng cáoODUCT(A1,A2,A3,A4,A5)
=quảng cáoODUCT(A1:A2,A3:A5)

quảng cáoODUCT bỏ qua giá trị trị text và ô trống. Công thức dưới sẽ trả về và một kết quả với tổng thể những ô chứa giá trị trị số:

=quảng cáoODUCT(A1:A5)
=A1*A2*A3*A4*A5

Tuy nhiên, công thức thứ hai sẽ trả về 0 nếu với ngẫu nhiên ô trống và một lỗi #VALUE! nếu với ô chứa text.

Tóm lại, lúc sử dụng hàm quảng cáoODUCT trong Excel, gamer cần nhớ:

 • Các số với thể được vừa lòng nhu yếu dưới dạng lagn lẻ hoặc theo mặt hàng.
 • quảng cáoODUCT với thể yếu tối đa 255 đối số.
 • Chỉ nhân những số theo mặt hàng hoặc tham chiếu.
 • Các ô trống, giá trị trị logic và text trong mặt hàng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.
Tìm thêm: Hàm quảng cáoODUCT Hàm Excel Microsoft Excel
Chủ đề liên quan
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments