Học Excel – Bài 18: Tự động đánh số hàng

Học Excel – Bài 18: Tự động đánh số mặt hàng

Không tương tự những chương trình Microsoft Office khác, Excel ko hỗ trợ một nút đánh số data tự động. Thế nhưng, game thủ giậtn giản thêm số mặt hàng data theo thứ tự bằng nhữngh tiêu dùng hàm ROW trong Microsoft Excel.

Microsoft Excel Microsoft Excel cho Android Microsoft Excel cho iOS Microsoft Excel Online

Mẹo: Nếu đang tìm khối máy móc thiết bị tự động đánh số tăng hơn cho data và sở hữu tải Access trên PC, game thủ sở hữu thể nhập Data Excel vào database Access. Trong cơ sở data Access, game thủ sở hữu thể tạo một trường tự động đánh số duy nhất lúc nhập một báo cao mới vào game thủ dạngg.

Điền một chuỗi số vào cột

1. Chọn ô thứ nhất trong phạm vi game thủ thích điền.

2. Gõ giá trị trị đầu tiên chuỗi đó.

3. Gõ giá trị trị trong ô tiếp theo để thiết lập mẫu.

Mẹo: Ví dụ, nếu như muốn chuỗi số 1, 2, 3, 4, 5…, gõ 1 và 2 vào hai ô thứ nhất. Nếu muốn seri 2, 4, 6, 8…, gõ 2 và 4.

4. Chọn ô chứa giá trị trị đầu tiên.

Lưu ý: Trong Excel 2013 trở lên, nút Quick Analysis mặc định được hiển thị lúc game thủ mua sắm nhiều hơn thế một ô chứa data. quý người tiêu dùng sở hữu thể bỏ qua nút bấm để hoàn tất quy trình này.

5. Kéo icon điền dataĐiền dữ liệu vào Excelqua phạm vi game thủ thích.

Lưu ý: Khi kéo thanh hao điền data qua từng ô. Excel hiện cửa sổ xem trước data. Nếu muốn một mẫu khác, kéo thanh hao điền bằng nhữngh giữ nút nhấp chuột chuột phván, rồi mua sắm một mẫu.

Để điền số theo thứ tự tăng dần, kéo xuống dưới hoặc sang phván. Để điền số theo thứ tự giảm dần, kéo lên hoặc sang trái.

Mẹo: Nếu ko thđó thanh hao điền data, game thủ cần hiển thị nó trước tiên.

Lưu ý: Những số này ko được update tự động lúc game thủ thêm, dịch rời hay xóa mặt hàng. quý người tiêu dùng sở hữu thể tự tay thay đổi chuỗi số bằng nhữngh mua sắm 2 số theo đúng thứ tự, rồi kéo thanh hao điền vào cuối phạm vi cần đánh số.

Dùng hàm ROW để đánh số mặt hàng

1. Trong ô thứ nhất của phạm vi game thủ thích đánh số, gõ =ROW(A1).

Hàm ROW trả về số mặt hàng game thủ tham chiếu tới. Ví dụ, =ROW(A1) trả về số 1.

2. Kéo Điền dữ liệu vào Exceltới phạm vi game thủ thích đánh số.

  • Những số này được update lúc game thủ phân loại chúng theo data. Chuỗi số sở hữu thể bị giá trịn đoạn nếu game thủ thêm, dịch rời hoặc xóa mặt hàng. quý người tiêu dùng sở hữu thể update số bằng nhữngh mua sắm 2 số theo đúng thứ tự, rồi kéo thanh hao điền số tới cuối phạm vi nhu cầu.
  • Nếu đang tiêu dùng hàm ROW và muốn cnhát số tự động lúc thêm mặt hàng data mới, hãy trả phạm vi data đó vào game thủ dạngg Excel. Phần mềm sẽ đánh số theo thứ tự toàn bộ mặt hàng được thêm vào cuối game thủ dạngg.

Để nhập mã số theo thứ tự riêng, như số giậtn sắm sửa và lựa chọn, game thủ sở hữu thể tiêu dùng hàm ROW với với hàm TEXT. Ví dụ, để đầu tiên một danh sách được đánh số theo 000-001, game thủ nhập công thức =TEXT(ROW(A1),”000-000″) trong ô thứ nhất của phạm vi muốn đánh số, rồi kéo thanh hao điền data vào cuối phạm vi.

Hiển thị hoặc ẩn icon điền data

Mặc định, iconĐiền dữ liệu vào Excelsẽ hiển thị nhưng game thủ sở hữu thể tắt/nhảy nó.

1. Trong Excel 2010 trở lên, nhấp chuột tab File, rồi nhấp chuột Options.

Trong Excel 2007, nhấp chuột nút Microsoft OfficeOfficevàgt; nhấp chuột Excel Options.

Trong danh mục Advanced vàgt; Editing options, mua sắm hoặc bỏ tích ô Enable fill handle and cell drag-and-drop để hiện/ẩn icon điền data.

Lưu ý: Để ngăn chặn việc thay thế data thời điểm hiện tại lúc game thủ kéo điều lúcển tương ứng, đảm bảo đã tích ô Alert before overwriting cells. Nếu ko muốn Excel hiện thông tin ghi đè ô, game thủ sở hữu thể bỏ tích ô trên.

Tìm thêm: Microsoft Excel Học Excel
Chủ đề liên quan
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến thức