Học Excel – Bài 29: Cập nhật dữ liệu trong biểu đồ hiện có

Học Excel – Bài 29: Cập nhật data trong biểu đồ hiện sở hữu

Nếu cần thay đổi data trong biểu đồ, người nghịch sở hữu thể thao tác thao tác này ngay tại Power data. Dưới đấy là nhữngh thay đổi data biểu đồ trong Microsoft Excel.

 • Microsoft Excel
 • Microsoft Excel cho Android
 • Microsoft Excel cho iOS
 • Microsoft Excel Online

Microsoft Excel cho Windows

Tạo một biểu đồ từ versiong

 1. Chọn ô người nghịch thích sử dụng.
 2. Chọn Insert vàgt; Recommkết thúced Charts.
 3. Chọn kiểu biểu đồ người nghịch thích, nhấn OK.

Cập nhật Power biểu đồ

Với versiong đã liên quan tới một biểu đồ, triển khai thay đổi trong versiong và những người nghịch sẽ thđấy những thay đổi được hiện ngay trên biểu đồ đó.

Microsoft Excel cho Mac

Chỉnh sửa data trong biểu đồ

Sau lúc tạo biểu đồ, người nghịch sở hữu thể sửa data trong versiong Excel. Những thay đổi đó sẽ được thể hiện ngay trong đồ thị.

1. Click biểu đồ

Excel làm nổi nhảy versiong data sử dụng cho biểu đồ, đồ thị. Vùng màu xám cho thấy thêm một sản phẩm hay cột được sử dụng cho trục danh mục. Màu đỏ chỉ sản phẩm hoặc cột chứa những nhãn chuỗi data. Màu xanh chỉ vị trí những điểm data trong biểu đồ.

Bảng dữ liệu Excel
 1. Các nhãn chuỗi data.
 2. Giá trị cho trục danh mục.
 3. Điểm data trong biểu đồ.

2. Để thay đổi số sản phẩm và cột trong biểu đồ, đặt con trỏ ở góc phván dưới data lựa mua sắm, rồi kéo để mua sắm data thay thay đổi đổi. Tại ví dụ sau versiong được tăng thêm để chứa những danh mục thay thay đổi đổi và chuỗi data.

Chọn dữ chuỗi dữ liệu cho biểu đồ

Mẹo: Nếu ko muốn data hiện trong biểu đồ, người nghịch sở hữu thể ẩn sản phẩm và cột trong versiong.

3. Thêm hay chỉnh sửa data trong một ô, rồi tạo thay đổi.

Thay đổi trục biểu đồ được nhấn mạnh

Sau lúc tạo một biểu đồ, người nghịch sở hữu thể muốn thay đổi nhữngh vẽ versiong và cột. Ví dụ, phiên version thứ nhất của biểu đồ sở hữu thể vẽ những sản phẩm data trong versiong trên trục dọc (giá trị trị), cột data trên trục ngang (danh mục). Tại ví dụ sau, biểu đồ nhấn mạnh lệch giá trị cả nhạc cụ.

Tuy nhiên, nếu còn muốn biểu đồ nhấn mạnh lệch giá trị theo tháng, người nghịch sở hữu thể lật ngược nhữngh vẽ biểu đồ kể trên.

 1. Click biểu đồ.
 2. Trên tab Chart Design, nhấp chuột Switch Row/Column.

Thay đổi thứ tự chuỗi data

Để thay đổi thứ tự chuỗi data, biểu đồ của người nghịch cần sở hữu nhiều hơn thế một chuỗi data.

 1. Trong biểu đồ, mua sắm một chuỗi data. Ví dụ, ở biểu đồ cột, nhấp chuột một cột và toàn bộ cột của chuỗi data đó sẽ được mua sắm.
 2. Trên tab Chart Design, nhấp chuột Select Data.
 3. Trong box Select Data Source, cạnh Legkết thúc entries (Series), sử dụng nóni tên lên vàamp; xuống để dịch chuyển những chuỗi lên hoặc xuống trong danh sách.

Lưu ý:

 • Tùy thuộc vào kiểu biểu đồ, một vài tùy mua sắm sở hữu thể ko sẵn sở hữu.
 • Đối với hầu như kiểu biểu đồ, thay đổi thứ tự chuỗi data tác động tới chú giván và biến thiên trên biểu đồ.

4. Click OK.

Xóa hoặc thêm chuỗi data

1. Trong biểu đồ, mua sắm một chuỗi data. Ví dụ, ở biểu đồ cột, nhấp chuột cột và toàn bộ cột của chuỗi data đó sẽ được mua sắm.

2. Click tab Chart Design vàgt; Select Data.

3. Trong box Select Data Source, triển khai 1 trong mỗi việc sau:

Bỏ một chuỗi data Trong Legkết thúc entries (Series), mua sắm chuỗi data người nghịch thích xóa, rồi nhấp chuột Remove (-).
Thêm một chuỗi data Trong Legkết thúc entries (Series), nhấp chuột Add (+). Sau đó, trong versiong tính Excel, mua sắm toàn bộ data người nghịch thích gồm có trong biểu đồ.

4. Click OK.

Đổi màu tô chuỗi data

 1. Trong biểu đồ, mua sắm chuỗi data. Ví dụ, ở biểu đồ cột, nhấp chuột một cột và toàn bộ cột của chuỗi data đó đều được mua sắm.
 2. Click tab Format.
 3. Trong Chart Element Styles, nhấp chuột nóni tên cạnh Fill, rồi mua sắm màu người nghịch thích.

Mẹo: Để phổ thông màu trong biểu đồ chỉ sở hữu một chuỗi data, nhấp chuột chuỗi đó, rồi nhấp chuột tab Format. Click Fill. Tùy thuộc vào biểu đồ, tích ô Vary color by point hoặc Vary color by slice.

Thêm nhãn data

Quý Khách sở hữu thể thêm nhãn để hiện những giá trị trị điểm data trong versiong Excel ở biểu đồ.

 1. Click biểu đồ lựa mua sắm, rồi nhấn tab Chart Design.
 2. Click Add Chart Element vàgt; nhấp chuột Data Labels.
 3. Chọn vị trí người nghịch thích nhãn data xuất hiện (ví dụ: Outside End).

Thêm versiong data

 1. Click biểu đồ lựa mua sắm, rồi nhấn tab Chart Design.
 2. Click Add Chart Element vàgt; Data Table.
 3. Click tùy mua sắm người nghịch thích.

Hiển thị ngày trên trục ngang

Khi tạo một biểu đồ từ data sử dụng ngày/tháng. Giá trị ngày/tháng sẽ được vẽ trên trục ngang của biểu đồ. Office tự động thay đổi trục ngang sang trục ngày. Quý Khách cũng sở hữu thể thay đổi nó theo nhữngh thủ công.

Trục Date hiện ngày theo thứ tự thời hạn quy định hoặc theo lagn vị cơ version, ví dụ: số ngày, tháng, năm, trong cả lúc ngày trên versiong tính Excel ko theo thứ tự hoặc sắp xếp theo lagn vị đó.

Mặc định, Office sử dụng chênh lệch nhỏ nhất giữa hai ngày trong data để xác định những lagn vị cơ version cho trục ngày.

 1. Click biểu đồ, rồi mở tab Chart Design.
 2. Click Add Chart Element vàgt; Axes, rồi nhấp chuột More Axis Options. Bảng Format Axis xuất hiện.
 3. Đảm bảo những nhãn hiện trên trục người nghịch thích thay đổi.
 4. Trong Axis Type, mua sắm Date axis.
 5. Trong Units, tại box danh sách thả xuống Base, mua sắm Days, Months hoặc Years.
Tìm thêm: Microsoft Excel
Chủ đề liên quan
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến thức