Học Excel – Bài 30: Dùng Field List để sắp xếp các trường trong PivotTable

Học Excel – Bài 30: Dùng Field List để sắp xếp những trường trong PivotTable

Field List sẽ xuất hiện sau thời điểm gamer tạo một PivotTable trong Microsoft Excel. quý khách sở hữu thể thay đổi thiết kế của PivotTable trong Excel bằng nhữngh thêm và sắp xếp trường của nó.

 • Microsoft Excel
 • Microsoft Excel cho Android
 • Microsoft Excel cho iOS
 • Microsoft Excel Online

Microsoft Excel cho Windows

Field List sẽ xuất hiện lúc gamer nhấp chuột vào vị trí ngẫu nhiên trong PivotTable. Nếu nhấp chuột vào phía trong PivotTable nhưng ko thđấy Field List, mở nó bằng nhữngh nhấp chuột vào 1 trong những mỗi vị trí nào đó của PivotTable. Sau đó, PivotTable Tools sẽ hiện trên ribbon, hãy bấm Analyze vàgt; Field List.

Field List trong Excel

Field List sở hữu một khu vực cho phép gamer tậu những trường muốn hiện trong PivotTable và mục Areas (ở dưới) để gamer sắp xếp những trường này như ý.

PivotTable Fields

Mẹo: Nếu muốn thay đổi nhữngh hiển thị những phần trong Field List, nhấp chuột nút ToolsTools, rồi tậu bố viên nhu cầu.

Bảng công cụ Excel

Thêm và sắp xếp lại những trường trong Field List

Dùng phần trường của Field List để thêm những trường vào PivotTable. Tích ô cạnh những tên trường để đặt những trường đó vào vùng mặc định của Field List.

Lưu ý: Các trường ko phmàn số thường được thêm vào vùng Rows – sản phẩm, trường số được thêm vào vùng Values – Giá trị và phân cấp ngày vàamp; giờ Online Analytical Processing (OLAP) được thêm vào vùng Columns.

Dùng phần Areas ở dưới Field List để sắp xếp lại những trường theo nhữngh mình thích bằng nhữngh thêm chúng vào giữa 4 trường khu vực.

Các trường đặt ở những vùng không giống nhau sẽ hiện trong PivotTable như sau:

 • Các trường vùng Filters hiện dưới dạng bộ lọc report cấp thứ 1 trên PivotTable:
Filters trong Excel
 • Các trường vùng Columns hiện dưới dạng Column Labels ở trên với PivotTables:
Cột Excel

Tùy thuộc vào cấu trúc cấp trường, cột sở hữu thể được lồng vào phía trong cột sở hữu vị trí to nhiều hơn.

 • Trường Rows hiện dưới dạng Rows Labels ở phía trái của PivotTable:
Cột Rows trong Excel

Hàng cũng sở hữu thể được lồng vào phía trong sản phẩm ở vị trí to nhiều hơn tùy thuộc vào cấu trúc phân cấp những trường.

 • Trường Values hiện dưới dạng những giá trị trị số tổng quát trong PivotTable:
Trường Values trong Excel

Nếu sở hữu nhiều hơn thế nữa một trường trong khu vực, gamer sở hữu thể sắp xếp lại thứ tự bằng nhữngh kéo những trường vào chuẩn chỉnh xác vị trí nhu cầu. Để xóa một trường trong PivotTable, kéo nó ra khỏi phần vùng tương ứng.

Microsoft Excel cho web

Nếu workbook mở trong Excel cho web sở hữu PivotTable, gamer sở hữu thể tiêu dùng Field List để thêm, dịch chuyển hoặc sắp xếp những trường. Nó hiện lúc gamer nhấp chuột vào vị trí trí ngẫu nhiên trong PivotTable. Nếu ko thđấy Field List, thử nhấn chuột phmàn vào vị trí nào đó trong PivotTable để nhấp chuột Show Field List.

Field List sở hữu một phần trường. Tại đây, những gamer sẽ tậu trường muốn hiện ở PivotTable và một khu vực kéo những trường Một trong mỗi vùng để sắp xếp chúng như ý muốn.

Để thêm trường vào PivotTable, tích ô cạnh tên trường để đặt trường đó vào trong khu vực của phần Areas của Field List. Cụ thể:

 • Các trường ko phmàn số được thêm vào khu vực Rows.
 • Các trường số được thêm vào vùng Values.
 • Các trường ngày vàamp; thời hạn Online Analytical Processing (OLAP) được thêm vào vùng Columns.

Để xóa trường khỏi PivotTable, chỉ việc bỏ tích ko kể chúng.

Dùng phần Areas của Field List để sắp xếp lại những trường theo nhữngh mình thích bằng nhữngh kéo chúng giữa 4 vùng.

Microsoft Excel hiện những trường gamer đặt ở những vùng không giống nhau trong PivotTable như sau:

 • Trường vùng Filters hiện dưới dạng bộ lọc report cấp thứ 1 trên PivotTable.
 • Trường vùng Columns hiện dưới dạng Column Labels ở phía trên với của PivotTable.

Tùy thuộc vào cấu trúc phân cấp trường, những cột sở hữu thể được lồng vào phía trong cột ở vị trí to nhiều hơn.

 • Trường khu vực Rows hiện dưới dạng Row Labels ở phía trái của PivotTable.

Tùy thuộc vào cấu trúc phân cấp trường, những sản phẩm sở hữu thể được lồng vào trong sản phẩm ở vị trí to nhiều hơn.

 • Trường vùng Values hiện dưới dạng những giá trị trị số tổng quan trong PivotTable.

Nếu sở hữu nhiều trường trong một vùng, gamer sở hữu thể thay đổi thứ tự bằng nhữngh kéo chúng vào chuẩn chỉnh xác vị trí nhu cầu. Để xóa một trường, kéo trường đó ra khỏi phần vùng.

Tìm thêm: Microsoft Excel
Chủ đề liên quan
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến thức