Học Excel – Bài 32: Lọc dữ liệu trong PivotTable

Học Excel – Bài 32: Lọc data trong PivotTable

PivotTable là nhữngh tuyệt vời để lập gamer dạngg data lớn và tạo report yếu tố chuyên sâu trong Microsoft Excel. Chắc chắn sở hữu những lúc gamer cần cháp vá thay đổi sự linh hoạt để sở hữu thể nkhô hanh chóng lọc chuyển sâu hơn một phần nhỏ data trong PivotTable, thật may, gamer luôn luôn sở hữu một số trong mỗi phương pháp lọc data trong PivotTable của Microsoft Excel.

 • Microsoft Excel
 • Microsoft Excel cho Android
 • Microsoft Excel cho iOS
 • Microsoft Excel Online
 • Đầu tiên, gamer sở hữu thể cyếu một hoặc nhiều slicer hơn để lọc data hiệu suất cao và nkhô hanh chóng. Các slicer sở hữu nút bấm riêng mà gamer sở hữu thể nhấp chuột để lọc data. Chúng hiển thị với với data của gamer. Nhờ đó, gamer luôn luôn biết được trường nào được hiện hoặc bị ẩn trong PivotTable đã lọc.
 • Thứ hai, gamer sở hữu thể áp dụng bộ lọc sang trường ngẫu nhiên trong mục Row của PivotTable bằng AutoFilter. Những bộ lọc này sẽ sinh hoạt với slicer nên gamer sở hữu thể sử dụng một slicer để tạo bộ lọc cấp cao, rồi sử dụng AutoFilter để phân tích sâu hơn.
 • Cuối với, gamer sở hữu thể thêm bộ lọc vào trường Filter của PivotTable. Thao tác này cho gamer tính năng tạo từng gamer dạngg tính PivotTable cho từng mục trong trường Filter.
Mẹo: Bắt đầu từ Microsoft Excel 2016, bạn có thể chọn nhiều slicer bằng cách click vào nút bấm trên nhãn như hình minh họa trên.
Mẹo: Bắt đầu từ Microsoft Excel năm 2016, gamer sở hữu thể sắm nhiều slicer bằng nhữngh nhấp chuột vào nút bấm trên nhãn như hình minh họa trên.

Microsoft Excel cho Windows

Lọc data trong PivotTable bằng slicer

 1. Chọn ô ngẫu nhiên trong PivotTable, rồi tới Pivot Table Analyze andgt; Filter andgt; Insert Slicer Slicer.
 2. Chọn những trường mình muốn tạo slicer. Sau đó, nhấn OK.
 3. Excel sẽ đặt một slicer trên gamer dạngg tính cho từng lựa sắm gamer tiến hành, nhưng việc sắp xếp, chỉnh kích thước của chúng vẫn trọn vẹn tùy thuộc vào gamer.
 4. Click những nút slicer để sắm mục mình muốn hiện trong PivotTable.

Lọc data theo nhữngh thủ công

 1. Chọn sản phẩm tiêu đề cột và nhấp chuột Mũi tênmình muốn lọc.
 2. Bỏ tích (Select All) và sắm box mình muốn hiển thị. Sau đó sắm OK.

Microsoft Excel cho macOS

 1. Click vào vị trí ngẫu nhiên trong PivotTable để hiện những tab PivotTable (PivotTable AnalyzeDesign) trên ribbon.
 2. Click PivotTable Analyze andgt; Insert Slicer.
 3. Trong box Insert Slicers, tích vào ô cạnh những trường mình muốn tạo slicer.
 4. Click OK. Một slicer hiện cho từng trường gamer đã tích trong box Insert Slicers.
 5. Tại mỗi slicer, nhấp chuột những mục mình muốn hiện trong PivotTable.

Mẹo: Để thay đổi nhữngh hiển thị slicer, nhấp chuột slicer để hiện tab Slicer trên ribbon. Quý người tiêu dùng sở hữu thể áp dụng một kiểu slicer hoặc thay đổi setup bằng những tùy sắm tab không giống nhau.

Những nhữngh lọc data PivotTable khác

Sử dụng ngẫu nhiên tính năng lọc thay thế sau hoặc với với slicer để hiện chuẩn chỉnh xác data muốn phân tích.

Lọc data theo nhữngh thủ công

 1. Trong PivotTable, nhấp chuột nóni têntrên Row Labels hoặc Column Labels.
 2. Trong danh sách nhãn hiệu hoặc cột, bỏ tích (Select All) ở phía trên với của danh sách, rồi tích những mục mình muốn hiện trong PivotTable.
 3. Mũi tên lọc thay đổi theo icon này để chỉ bộ lọc được áp dụng. Click vào nó để thay đổi hoặc xóa bộ lọc bằng nhữngh nhấp chuột Clear Filter From andlt;Field Nameandgt;. Để xóa tổng thể bộ lọc với lúc, nhấp chuột tab PivotTable Analyze andgt; Clear andgt; Clear Filters.

Dùng một bộ lọc report để lọc những mục

Bằng nhữngh sử dụng một bộ lọc report, gamer sở hữu thể nkhô hanh chóng hiển thị một bộ những giá trị trị không giống nhau trong PivotTable. Các mục gamer sắm trong bộ lọc sẽ được hiện ở PivotTable, còn lại có năng lực sẽ bị ẩn. Nếu mình muốn hiện những trang lọc (tập hợp những giá trị trị khớp với những mục lọc report lựa sắm) trên từng gamer dạngg tính, gamer sở hữu thể chỉ định lựa sắm đó.

Thêm một bộ lọc report

 1. Click vào vị trí ngẫu nhiên phía trong PivotTable. Bảng PivotTable Fields xuất hiện.
 2. Trong PivotTable Field List, nhấp chuột vào trường ở phía trong một vùng và sắm Move to Report Filter.

Quý người tiêu dùng sở hữu thể trùng lặp bước này để tạo nhiều hơn thế một bộ lọc report. Bộ lọc report hiện ở trên PivotTable nên cực dễ dàng truy nhập.

 • Để thay đổi thứ tự những trường, trong Filters, gamer sở hữu thể kéo những trường tới vị trí mình muốn hoặc nhấp chuột đúp vào trong 1 trường và sắm Move Up hay Move Down. Thứ tự bộ lọc report sẽ phản ánh trong PivotTable.

Hiển thị bộ lọc report trong sản phẩm hoặc cột

 1. Click PivotTable hoặc PivotTable liên quan với một PivotChart.
 2. Click chuột phround vào vị trí ngẫu nhiên trong PivotTable, rồi nhấp chuột PivotTable Options.
 3. Trong tab Layout, sắm những tùy sắm sau:
 1. Tại Report Filter andgt; Arrange fields, tiến hành 1 trong số những tác vụ sau:
  • Để hiện bộ lọc report trong mỗi sản phẩm từ trên xuống dưới, sắm Down, Then Over.
  • Để hiện bộ lọc report trong mỗi cột từ trái sang phround, sắm Over, Then Down.
 2. Trong Filter fields per column, nhập hoặc sắm số những trường để hiện trước lúc chuyển sang cột hoặc sản phẩm khác (phối hợp setup Arrange fields gamer sắm ở bước tiếp theo).

Chọn những mục trong bộ lọc report

 • Trong PivotTable, nhấp chuột nóni tên thả xuống cạnh bộ lọc report.
 • Chọn ô cạnh những mục mình muốn hiện trong report. Để sắm tổng thể, nhấp chuột ô cạnh (Select All). Bộ lọc report giờ hiện mọi mục được lọc.

Hiện những trang lọc report trên từng gamer dạngg tính

 1. Click vào vị trí bất kì trong PivotTable (hoặc PivotTable liên quan của một PivotChart) sở hữu một hoặc nhiều bộ lọc report trở lên.
 2. Click PivotTable Analyze trên ribbon andgt; Options andgt; Show Report Filter Pages.
 3. Trong box Show Report Filter Pages, sắm một trường lọc report, rồi nhấp chuột OK.

Hiện 10 mục trên hoặc dưới

Quý người tiêu dùng cũng sở hữu thể áp dụng những bộ lọc hiện 10 giá trị trị hay data trên hoặc dưới đạt được ý muốn những điều kiện rõ ràng.

 1. Trong PivotTable, nhấp chuột nóni tên cạnh Row Labels hoặc Column Labels.
 2. Click chuột phround vào trong 1 mục trong lựa sắm, rồi nhấp chuột Filter andgt; Top 10 hay Bottom 10.
 3. Trong box thứ nhất, nhập một số trong mỗi.
 4. Trong box thứ hai, nhấp chuột tùy sắm mình muốn lọc. Excel sở hữu sẵn những tùy sắm sau:
  • Lọc theo số mục, sắm Items.
  • Lọc theo tỷ trọng, sắm Percentage.
  • Lẹo theo tổng số, sắm Sum.
 5. Trong box tìm tìm, gamer tùy ý tìm tìm theo giá trị trị rõ ràng.

Lọc theo lựa sắm để chỉ hiện hoặc ẩn những mục lựa sắm

 1. Trong PivotTable, sắm một hoặc nhiều mục ở trường mình muốn lọc theo lựa sắm.
 2. Click chuột phround vào trong 1 mục trong lựa sắm, rồi nhấp chuột Filter.
 3. Thực hiện 1 trong số những tác vụ sau:
 • Để hiện mục lựa sắm, nhấp chuột Keep Only Selected Items.
 • Để ẩn mục lựa sắm, nhấp chuột Hide Selected Items.

Mẹo: Quý người tiêu dùng sở hữu thể hiện lại những mục bị ẩn bằng nhữngh xóa bộ lọc. Click chuột phround vào trong 1 mục khác trong trường đó, nhấp chuột Filter, rồi nhấn Clear Filter.

Bật/Tắt những tùy sắm

Nếu muốn áp dụng nhiều bộ lọc trên mỗi trường hay ko muốn hiện nút Filter ở PivotTable, dưới đấy là nhữngh gamer sở hữu thể nhảy hoặc tắt chúng.

 1. Click vào vị trí ngẫu nhiên trong PivotTable để hiện những tab tương ứng trên ribbon.
 2. Trên tab PivotTable Analyze, nhấp chuột Options.
 1. Trong box PivotTable Options, nhấp chuột tab Layout.
 2. Trong vùng Layout, tích hoặc bỏ tích ô Allow multiple filters per field theo nhu yếu của gamer.
 3. Click tab Display, rồi tích hoặc bỏ tích ô Field captions and filters để hiện hay ẩn chú thích trường và bộ lọc thả xuống.

Microsoft Excel cho Web

Quý người tiêu dùng sở hữu thể xem và tương tác với PivotTable trong Excel Online, gồm có một số trong mỗi bộ lọc thủ công và sử dụng slicer đã tạo trong ứng dụng Excel cho desktop để lọc data. Quý người tiêu dùng sẽ ko thể tạo những slicer mới trong Excel cho web.

Để lọc data PivotTable, tiến hành 1 trong số những tác vụ sau:

 • Để áp dụng bộ lọc theo nhữngh thủ công, nhấp chuột nóni tên trên Row Labels hoặc Column Labels, rồi sắm bộ lọc mình muốn.
Lọc dữ liệu Excel Online
 • Nếu PivotTable của gamer đã sở hữu slicer, chỉ việc nhấp chuột vào mục mình muốn hiện trong từng slicer.
Lọc sản phẩm trong bản Excel online

Nếu tải Excel Desktop, gamer sở hữu thể sử dụng nút Open in Excel để mở workbook và áp dụng bộ lọc cháp vá thay đổi hoặc tạo những slicer mới cho data PivotTable.

Chỉnh sửa trong Excel
Click Open in Excel và lọc data trong PivotTable.
Tìm thêm: Microsoft Excel
Chủ đề liên quan
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến thức