Thứ Hai, Tháng Mười Hai 6, 2021
HomeKiến thứcHọc Excel - Bài 35: Khóa, mở khóa vùng trong worksheet được...

Học Excel – Bài 35: Khóa, mở khóa vùng trong worksheet được bảo vệ

Học Excel – Bài 35: Khóa, mở khóa vùng trong worksheet duy trì

Mặc định, bảo vệ một trang tính trong Microsoft Excel sẽ khóa toàn bộ ô để ko ai sở hữu thể chỉnh sửa chúng. Để cho phép sửa một vài ô, trong những lúc khóa những ô còn lại, người tiêu dùng sở hữu thể mở khóa tổng thể ô. Quý quý khách mặt hàng sở hữu thể chỉ khóa những ô, phạm vi nhất định trước lúc bảo mật worksheet và tùy sắm cho phép người nào đó chỉ được chỉnh sửa data trong phạm vi nhất định ở sheet duy trì.

 • Microsoft Excel
 • Microsoft Excel cho Android
 • Microsoft Excel cho iOS
 • Microsoft Excel Online

Chỉ khóa những ô, phạm vi nhất định trong worksheet duy trì

Hãy tuân theo những bước sau:

1. Nếu worksheet đó duy trì, hãy làm như sau:

a. Trên tab Review, nhấp chuột Unprotect Sheet (ở nhóm Changes).

Tùy chọn bỏ bảo vệ trang tính Excel

Click Protect Sheet lúc muốn bảo vệ một trang tính.

b. Nếu được nhắc, hãy nhập mật khẩu để bỏ bảo vệ trang tính đó.

2. Chọn toàn bộ worksheet bằng nhữngh nhấp chuột Select All.

Chọn tất cả dữ liệu trong Microsoft Excel

3. Trên tab Home, nhấp chuột trình mở popup Format Cell Font. Quý quý khách mặt hàng cũng sở hữu thể nhấn Ctrl+Shift+F hoặc Ctrl+1.

Chọn Font cho bảng tính Excel

4. Trong popup Format Cells, ở tab Protection, bỏ tích box Locked, rồi nhấp chuột OK.

Định dạng các ô đã khóa trong Microsoft Excel

Hành động này mở khóa toàn bộ ô trên worksheet lúc người đùa bảo vệ worksheet đó. Giờ người đùa sở hữu thể sắm những ô muốn khóa.

5. Trên worksheets, chỉ sắm những ô muốn khóa.

6. Mở lại cửa sổ popup Format Cells lần tiếp nữa (Ctrl+Shift+F).

7. Giờ trên tab Protection, tích ô Locked và nhấp chuột OK.

8. Trên tab Review, nhấp chuột Protect Sheet.

Chọn bảo vệ ô Excel

9. Trong danh sách Allow all users of this worksheet to, sắm yếu tố muốn người tiêu dùng sở hữu thể thay đổi.

Thông tin yếu tố về những yếu tố trong versiong tính của Microsoft Excel:

Bỏ tích ô Để ngăn người tiêu dùng
Select locked cells Di chuyển con trỏ tới những ô bị khóa được sắm trên tab Protection của box Format Cells. Mặc định, người tiêu dùng được phép sắm những ô đã khóa.
Select unlocked cells Di chuyển con trỏ tới những ô đã bỏ khóa trên tab Protection của box Format Cells. Mặc định, người tiêu dùng sở hữu thể sắm những ô đã mở khóa và nhấn phím TAB để dịch chuyển Một trong mỗi ô đã mở khóa trên trang tính duy trì.
Format cells Thay đổi ngẫu nhiên tùy sắm trong Format Cells hoặc Conditional Formatting. Nếu đã áp dụng những định dạng sở hữu điều kiện trước lúc bảo vệ worksheet, định dạng thường xuyên thay đổi lúc người tiêu dùng nhập một giá trị trị thỏa mãn ý định một điều kiện khác.
Format columns Sử dụng ngẫu nhiên những lệnh định dạng cột, bao hàm thay đổi độ rộng hoặc ẩn cột (tab Home, nhóm Cells, nút Format).
Format rows Dùng ngẫu nhiên những lệnh định dạng mặt hàng, bao hàm thay đổi chiều cao, ẩn mặt hàng.
Insert columns Ckhông đảm bảo cột.
Insert rows Ckhông đảm bảo mặt hàng.
Insert hyperlinkss Ckhông đảm bảo siêu tương tự, trong cả trong mỗi ô đã mở khóa.
Delete columns Xóa cột: Nếu xóa những cột duy trì và ckhông đảm bảo những cột ko duy trì, người và sở hữu thể ckhông đảm bảo cột mà người ta ko thể xóa.
Delete rows

Xóa mặt hàng: Nếu xóa những mặt hàng duy trì và ckhông đảm bảo mặt hàng ko duy trì, người tiêu dùng sở hữu thể ckhông đảm bảo mặt hàng mà người ta ko thể xóa.

Sort Dùng lệnh ngẫu nhiên để phân loại data (tab Data, nhóm Sort andamp; Filter). Người tiêu dùng ko thể phân loại phạm vi chứa những ô đã khóa trên một trang tính duy trì ở mọi thiết lập.
Use AutoFilter Dùng những nóni tên thả xuống để thay đổi bộ lọc trên phạm vi lúc áp dụng AutoFilters. Người tiêu dùng ko thể áp dụng hay loại bỏ AutoFilters trên một worksheet duy trì ở mọi thiết đặt.
Use PivotTable reports Định dạng, thay đổi bố viên, làm mới hay chỉnh sửa report PivotTable hoặc tạo những report mới.
Edit objects

Thực hiện một trong những số những thao tác sau:

 • Thực hiện thay đổi trên những tiềm năng đồ họa, bao hàm version đồ, biểu đồ nhúng, hình dạng, text box và những điều lúcển mà người đùa ko mở khóa trước lúc bảo vệ worksheet. Ví dụ, nếu worksheet sở hữu một nút bấm chạy macro, người đùa sở hữu thể nhấp chuột nút bấm để chạy macro nhưng ko thể xóa nút đó.
 • Đánh dấu thay đổi ngẫu nhiên, chẳng hạn như định dạng tới môt biểu đồ được nhúng. Biểu đồ này thường xuyên được thay đổi lúc người đùa thay đổi data Power nguồn của nó.
 • Thêm hoặc chỉnh sửa comment.
Edit scenarios Xem những trường hợp mà người đùa đã ẩn, tiến hành thay đổi cho những trường hợp người đùa đã chặn thay đổi và xóa chúng. Người tiêu dùng sở hữu thể thay đổi những giá trị trị trong mỗi ô đó. Nếu ô đó ko duy trì, hãy thêm trường hợp mới.

Các thành phần trên trang tính của biểu đồ 

Chọn box  Để ngăn người tiêu dùng
Contents Thay đổi mục trong biểu đồ như chuỗi data, trục và chú giround. Biểu đồ thường xuyên phản ánh những thay đổi được tiến hành trên data Power nguồn.
Objects Thực hiện thay đổi tới những tiềm năng đồ họa, bao hàm hình dạng, text box và những điều lúcển – trừ lúc người đùa mở khóa những tiềm năng trước lúc bảo vệ sheet biểu đồ.

10. Trong ô Password to unprotect sheet, nhập mật khẩu cho versiong tính, nhấp chuột OK, rồi gõ lại mật khẩu để xác nhận nó.

 • Mật khẩu tùy sắm. Nếu ko đặt mật khẩu, mọi người tiêu dùng đều sở hữu thể mở khóa trang tính đó và thay đổi những yếu tố duy trì.
 • Đảm bảo người đùa sắm mật khẩu dễ dàng nhớ bởi nếu mất mật khẩu, những người đùa sẽ ko sở hữu quyền truy nhập những yếu tố duy trì trên worksheet.

Mở khóa những phạm vi trên worksheet duy trì để người tiêu dùng chỉnh sửa

Để cấp quyền chỉnh sửa vùng cho những người tiêu dùng trong worksheet duy trì, PC của người đùa phround chạy Windows XP trở lên nằm trong một domain. Thay vì sử dụng những quyền cần domain, người đùa cũng sở hữu thể sắm đặt mật khẩu cho một phạm vi.

1. Chọn worksheet người đùa thích bảo vệ.

2. Trên tab Review, trong nhóm Changes, nhấp chuột Allow Users to Edit Ranges.

Cho phép người dùng chỉnh sửa phạm vi trong Excel

Lệnh này chỉ sở hữu sẵn lúc worksheet ko duy trì.

3. Hãy tiến hành một trong những mỗi việc sau:

 • Để thêm một phạm vi sở hữu thể chỉnh sửa mới, nhấp chuột New.
 • Để chỉnh sửa một phạm vi sở hữu thể chỉnh sửa thời điểm hiện tại, sắm nó trong Ranges unlocked by a password when sheet is protected andgt; nhấp chuột Modify.
 • Để xóa một phạm vi sở hữu thể chỉnh sửa, sắm nó trong Ranges unlocked by a password when sheet is protected, rồi nhấp chuột Delete.

4. Tại box Title, nhập tên phạm vi người đùa thích mở khóa.

5. Trong Refers to cells, nhập dấu bằng (=), rồi gõ tham chiếu phạm vi người đùa thích mở khóa.

Quý quý khách mặt hàng cũng sở hữu thể nhấp chuột nút Collapse Dialog, sắm phạm vi trong worksheet, rồi nhấp chuột Collapse Dialog lần tiếp nữa để trở về box hội thoại.

6. Để truy nhập bằng mật khẩu, trong box Range password, nhập mật khẩu cho phép người đùa vào phạm vi đó.

Quý quý khách mặt hàng tùy sắm đặt mật khẩu lúc định sử dụng những quyền truy nhập. Dùng mật khẩu cho phép người đùa thđấy danh tính của những ai sở hữu quyền chỉnh sửa phạm vi.

7. Để cấp quyền truy nhập, nhấp chuột Permissions, rồi nhấp chuột Add.

8. Trong Enter the object names to select (examples), nhập tên người tiêu dùng người đùa thích cho phép chỉnh sửa hành vi.

Muốn biết tên người tiêu dùng nên nhập thế nào, nhấp chuột examples. Để xác thực tên chuẩn chỉnh xác, nhấp chuột Check Names.

9. Click OK.

10. Để sắm quyền cho những người tiêu dùng người đùa sắm, trong Permissions, sắm hoặc bỏ tích Allow hay Deny, rồi nhấp chuột Apply.

11. Click OK 2 lần. Nếu được nhắc nhập mật khẩu, hãy tuân theo.

12. Trong box Allow Users to Edit Ranges, nhấp chuột Protect Sheet.

13. Trong danh sách Allow all users of this worksheet to, sắm những yếu tố người đùa thích người tiêu dùng sở hữu thể thay đổi.

14. Trong Password to unprotect sheet, nhập mật khẩu, nhấp chuột OK, rồi gõ lại mật khẩu để xác nhận nó.

 • Tùy sắm mật khẩu. Nếu ko hỗ trợ mật khẩu, mọi người tiêu dùng đều sở hữu thể bỏ bảo vệ trang tính đó và thay đổi những yếu tố liên quan.
 • Đảm bảo người đùa sắm mật khẩu dễ dàng nhớ. Nếu mất mật khẩu, người đùa ko thể xem những yếu tố được mã hóa trong versiong tính.
 • Nếu một ô thuộc về nhiều phạm vi, người tiêu dùng sở hữu thẩm quyền sẽ chỉnh sửa được ngẫu nhiên phạm vi sở hữu thể thay đổi trong ô.
 • Nếu ai đó tìm mọi nhữngh sửa nhiều ô và lúc lúc họ sở hữu quyền chỉnh sửa một vài ô, ko phround toàn bộ ô, người đó sẽ được nhắc sửa lần lượt từng ô.
Tìm thêm: Microsoft Excel
Chủ đề liên quan
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments