Thứ Ba, Tháng Năm 17, 2022
HomeKiến thứcHọc Excel - Bài 8: Tìm & thay thế text, số trên...

Học Excel – Bài 8: Tìm & thay thế text, số trên worksheet

Học Excel – Bài 8: Tìm andamp; thay thế text, số trên worksheet

Quý quý khách mặt hàng đã biết nhữngh tìm và thay thế nkhô giòn data trong Excel trên mọi nền tảng chưa? Hãy và Shop chúng tôi học nhữngh tìm andamp; thay thế data trong worksheet Excel đúng nhữngh nhé!

 • Microsoft Excel
 • Microsoft Excel cho Android
 • Microsoft Excel cho iOS
 • Microsoft Excel Online

Tính năng Find andamp; Replace trong Excel được tiêu dùng làm tìm tìm data trong workbook, ví dụ như số hoặc chuỗi text nào đó. Quý quý khách mặt hàng sở hữu thể xác định mục tìm tìm tham chiếu hoặc thay thế nó bằng data khác. Quý quý khách mặt hàng sở hữu thể có những ký tự đại diện thay mặt cho dấu chấm hỏi, dấu ngã và dấu hoa thị hoặc số trong từ khóa tìm tìm. Quý quý khách mặt hàng sở hữu thể tìm theo mặt hàng andamp; cột, tìm trong comment hoặc giá trị trị, worksheet, thậm chí toàn bộ workbook.

Tìm andamp; thay thế data trong Excel trên Windows

Tìm data

Để tìm thứ gì đó, nhấn Ctrl+F, hoặc tới Home andgt; Editing andgt; Find andamp; Select andgt; Find.

Lưu ý: Ví dụ này nhấp chuột Options andgt;andgt; để hiện toàn bộ vỏ hộp thoại Find. Mặc định, nó sẽ hiện với Options bị ẩn.

Tìm & thay thế dữ liệu trong Excel trên Windows

1. Trong box Find what:, gõ text hoặc số mình thích tìm hay nhấp chuột nóni tên trong box này, rồi sắm mục tìm tìm vừa qua từ danh sách.

Mẹo: Quý quý khách mặt hàng sở hữu thể tiêu dùng những ký tự đại diện thay mặt – dấu chấm hỏi (?), hoa thị (*), dấu ngã (~) – trong tiêu chuẩn tìm tìm của game thủ.

 • Dùng ? để tìm một ký tự ngẫu nhiên – ví dụ: s?t tìm “sat” và “set”.
 • Dùng * để tìm số của ký tự ngẫu nhiên – ví dụ: s*d tìm “sad” và “started”.
 • Dùng ~ trước ?, *, ~ để tìm những dấu thắc mắc, hoa thị hoặc những ký tự dấu khác – ví dụ: fy91~? tìm “fy91?”.

2. Click Find All hoặc Find Next để chạy tìm tìm.

Mẹo: Khi nhấp chuột Find All, mọi sự xuất hiện của tiêu chuẩn game thủ đang tìm tìm sẽ được liệt kê. Click vào trong 1 vị trí xuất hiện từ khóa game thủ tìm trong danh sách để sắm ô đó. Quý quý khách mặt hàng sở hữu thể phân loại kết quả bằng nhữngh nhấp chuột vào tiêu đề cột.

3. Click Optionsandgt;andgt; để tìm tìm sâu hơn nếu cần:

 • Within: Để tìm tìm data trong worksheet hoặc toàn bộ workbook, sắm Sheet hoặc Workbook.
 • Search: Quý quý khách mặt hàng sở hữu thể sắm tìm theo By Rows (mặc đjnh) hoặc By Columns.
 • Look in: Để tìm data kèm yếu tố ví dụ, trong box này, nhấp chuột Formulas, Values, Notes hoặc Comments.

Lưu ý: Formulas, Values, Notes và Comments chỉ sở hữu sẵn trong tab Find; chỉ Formulas sở hữu mặt ở tab Replace.

 • Match case – Tích vào nó nếu còn muốn tìm tìm data phân biệt chữ hoa andamp; thường.
 • Match entire cell nội dungs – Tích nó nếu mình thích tìm tìm ô chỉ chứa ký tự gõ trong box Find what:.

4. Nếu muốn tìm text hoặc số chứa định dạng ví dụ, nhấp chuột Format, sau đó tiến hành lựa sắm trong box vỏ hộp thoại Find Format.

Mẹo: Nếu muốn tìm ô khớp định dạng nào đó, game thủ sở hữu thể xóa tiêu chuẩn ngẫu nhiên trong box Find what, rồi sắm định dạng ô ví dụ làm ví dụ. Click nóni tên ngoài Format, nhấp chuột Choose Format From Cell, rồi nhấp chuột vào ô chứa định dạng mình thích tìm tìm.

Thay thế data

Để thay thế text hoặc số, nhấn Ctrl+H, hoặc tới Home andgt; Editing andgt; Find andamp; Select andgt; Replace.

Lưu ý: Trong ví dụ sau, nội dung bài viết nhấp chuột nút Options andgt;andgt; để hiện toàn bộ vỏ hộp thoại Find. Mặc định, nó sẽ hiện với Options bị ẩn.

Thay thế dữ liệu trong Excel

1. Tìm box Find what:, gõ text hoặc số muốn tìm hoặc nhấp chuột nóni tên trong box Find what:, rồi sắm mục tìm tìm vừa qua từ danh sách này. (Quý quý khách mặt hàng sở hữu thể tiêu dùng những ký tự đại diện thay mặt như đã liệt kê ở mục trên).

 • Trong box Replace with:, nhập text hoặc số mình thích tiêu dùng làm thay thế text tìm tìm.

2. Click Replace All hoặc Replace.

Mẹo: Khi nhấp chuột Replace All, mọi lần xuất hiện của tiêu chuẩn game thủ tìm sẽ được thay thế, trong Khi Replace thay đổi một lần xuất thời điểm hiện tại 1 thời điểm.

3. Click Optionsandgt;andgt; tăng ko gian kết quả tìm tìm nếu cần.

4. Nếu muốn tìm text hoặc số ở định dạng ví dụ, nhấp chuột Format, rồi lựa sắm định dạng mình thích trong box Find Format.

Tìm andamp; thay thế data trong Excel trên Mac

Có hai phương pháp không giống nhau để tìm hoặc thay thế text, số trên Mac. Đầu tiên là tiêu dùng vỏ hộp thoại Find andamp; Replace. Thứ hai là tiêu dùng Search bar trong ribbon.

Tìm text hoặc số trong Find andamp; Replace

Nhấn Ctrl+F hoặc tới Home andgt; Find andamp; Select andgt; Find.

Tìm dữ liệu trong Excel cho Mac

1. Trong Find what:, gõ text hoặc số mình thích tìm.

2. Click Find Next để chạy tìm tìm.

3. Quý quý khách mặt hàng sở hữu thể tăng ko gian kết quả tìm tìm nếu cần. Các tùy sắm tương tự như phiên version Windows đã liệt kê ở trên.

Thay thế text hoặc số bằng vỏ hộp thoại Find andamp; Replace

Để thay thế text hoặc số, nhấn Ctrl+H, hoặc tới Home andgt; Find andamp; Select andgt; Replace.

Thay thế dữ liệu Excel cho Mac
 1. Trong Find what, gõ text hoặc số mình thích tìm.
 2. Trong Replace with, nhập text hoặc số mình thích tiêu dùng làm thay thế nội dung tìm tìm.
 3. Click Replace hoặc Replace All.
 4. Quý quý khách mặt hàng sở hữu thể tăng ko gian tiêu chuẩn tìm tìm nếu cần, có những: Within, Search, Match case, Match entire cell nội dungs.

Tìm text hoặc số trong tkhô giòn tìm tìm

1.Click ô ngẫu nhiên để tìm tìm toàn bộ versiong tính hoặc sắm một phạm vi ô ví dụ.
2. Nhấn phím trên Mac+F hoặc nhấp chuột icon để tăng ko gian tkhô giòn Search, sau đó, trong trường tìm tìmTrường tìm kiếm dữ liệu trong bảng tính Excel, gõ text hoặc số mình thích tìm.
3. Nhấn phím Return.
4. Để tìm phiên version tiếp theo của mục game thủ đang tìm tìm, nhấp chuột trường tìm tìm và nhấn Return hoặc trong box Find, nhấp chuột Find Next.

Mẹo: Quý quý khách mặt hàng sở hữu thể hủy tiến trình này bằng nhữngh nhấn ESC.

5. Để xác định những tùy sắm tìm tìm thay thay đổi đổi, nhấp chuột hình tượng kính lúp, rồi nhấp chuột Search in Sheet hoặc Search in Workbook. Quý quý khách mặt hàng sở hữu thể sắm Advanced để mở ra vỏ hộp thoại Find.

Thay thế text hoặc số từ versiong Search

1. Click ô ngẫu nhiên để tìm tìm toàn bộ data trong versiong tính hoặc sắm một phạm vi ô ví dụ.

2. Nhấn phím trên Mac+F để tăng ko gian tkhô giòn Search, rồi ở trường tìm tìm, gõ text hoặc số mình thích tìm.

3. Trong trường tìm tìm, nhấp chuột icon kính lúp, rồi nhấp chuột Replace.

4. Trong box Replace with, gõ những ký tự thay thế. Nếu ko muốn tìm ký tự ví dụ nào trong trường Find What, hãy để nó trống.

5. Click Find Next.

6. Để thay thế những lần xuất hiện được tô sáng, nhấp chuột Replace. Dể thay toàn bộ vị trí xuất hiện ký tự tìm tìm trong sheet mà ko cần xem lại chúng trước tiên, hãy nhấp chuột Replace.

7. Nếu muốn tăng ko gian lựa sắm tìm tìm, nhấp chuột icon kính lúp, rồi nhấp chuột Search in Sheet hoặc Search in Workbook. Quý quý khách mặt hàng cũng sở hữu thể sắm Advanced. Nó sẽ mở ra vỏ hộp thoại Replace.

Tìm andamp; thay thế data trong Excel trên Web

Tìm data

Nhấn Ctrl+F, hoặc tới Home andgt; Editing andgt; Find andamp; Select andgt; Find.

Lưu ý: Tại ví dụ này, nội dung bài viết nhấp chuột andgt; Search Options để hiện toàn bộ vỏ hộp thoại Find. Mặc định, nó sẽ hiện với Search Options bị ẩn.

Nhập từ khóa tìm kiếm vào box

1. Trong box Find what:, gõ text hoặc số mình thích tìm. Quý quý khách mặt hàng cũng sở hữu thể tiêu dùng những ký tự đại diện thay mặt như trên Windows và Mac.

2. Click Find Next hoặc Find All để chạy tìm tìm. Quý quý khách mặt hàng sở hữu thể phân loại kết quả của Find All bằng nhữngh nhấp chuột vào tiêu đề cột.

3. Click andgt; Search Options để tăng ko gian tiêu chuẩn tìm tìm nếu cần, có những:

 • Within: Tìm data trong một lựa sắm nhất định, sắm Selection. Tìm data trong worksheet hoặc toàn bộ workbook, sắm Sheet hoặc Workbook.
 • Direction: Quý quý khách mặt hàng sở hữu thể sắm tìm tìm Down (mặc định) hoặc Up.
 • Match case: Tích nó nếu còn muốn tìm tìm data phân biệt chữ in hoa và thường.
 • Match entire cell nội dungs: Tích nó nếu còn muốn tìm tìm ô chỉ chứa những ký tự game thủ gõ trong box Find what.

Thay thế data

Để thay thế text hoặc số, nhấn Ctrl+H hoặc tới Home andgt; Editing andgt; Find andamp; Select andgt; Replace.

Tìm và thay thế dữ liệu trong Excel Online

1. Tìm box Find what:, gõ text hoặc số mình thích tìm (sở hữu thể tiêu dùng những ký tự đại diện thay mặt).

2. Trong box Replace with:, nhập text hoặc số mình thích tiêu dùng làm thay thế text tìm tìm.

3. Click Replace hoặc Replace All.

4. Click andgt; Search Options để tăng ko gian tiêu chuẩn tìm tìm, có những: Within, Direction, Match case, Match entire cell nội dungs.

Trên đấy là nhữngh tìm andamp; thay thế data trong worksheet Excel trên mọi nền tảng. Hi vọng bài học Excel này hữu ích với những game thủ.

Tìm thêm: microsoft exel excel Học Excel Microsoft Excel
Chủ đề liên quan
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments