Hướng dẫn chuyển điểm từ SMAS sang VnEdu

Hướng dẫn chuyển điểm từ SMAS sang VnEdu

quý quý khách sản phẩm trọn vẹn với thể chuyển điểm từ SMAS sang VnEdu vô và nkhô giòn chóng, giậtn giản. Cần thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật môn học, số cột điểm cho hệt nhau, rồi triển khai xuất nhập report ra file Excel. Chi tiết triển khai mời những người nghịch xem thêm nội dung bài viết tiếp tại đây:

SMAS VnEdu

Các bước sẵn sàng chuyển điểm từ SMAS sang VnEdu

Chuyển data học viên từ SMAS sang VnEdu

Lưu ý: Chỉ triển khai 1 lần duy nhất.

Bước 1: Tại giao diện chính SMAS, nhấn vào thẻ Học sinh vàgt; Hồ sơ học viên. Sau đó nhấn vào nút Tìm tìm.

Hồ sơ học sinh

Bước 2: Sau lúc tìm tìm xong sắm Xuất Excel.

Xuất Excel

Bước 3: Nhấn vào hình tượng Quản lý lớp học trên screen.

Quản lý lớp học

Bước 4: Tiếp theo, nhấn vào nóni tên xổ xuống quanh đó Nhập xuất, sắm Xuất ra excel học viên toàn trường mẫu 1.

Xuất ra excel học sinh toàn trường

Bước 5: Mở file Excel của SMAS xuất ra, copy data của cột Mã học viên.

Mã học sinh

Bước 6: Mở file Excel của VnEdu ra, paste data vừa copy ở bước trên vào trường Mã VEXiaoMIS và lưu lại.

Mã VEMIS

Bước 7: Vào VnEdu, nhấn vào Quản lý lớp học. Sau đó, nhấn vào nóni tên xổ xuống quanh đó Nhập xuất, sắm Nhập từ excel học viên toàn trường, rồi lđó file vừa lưu ở bước 6 mang lên khối khối VPS.

Nhập từ Excel

Cấu hình hệt nhau môn học giữa SMAS và VnEdu

Bước 1: Vào VnEdu, nhấn vào hình tượng Quản lý lớp học, sắm lớp học cần chỉnh sửa và nhấn vào hình tượng như hình dưới ở trường Môn học.

Quản lý lớp học

Bước 2: Tại phần Tùy sắm tên môn, đánh tên những môn học tương ứng với phía SMAS. Chẳng hạn: Tiếng Anh thay thế cho môn Ngoại ngữ. Nhấn sắm Học so với những môn trong chương trình. Tích sắm Áp dụng thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật này cho tất tật những lớp thuộc khối 10, rồi nhấn Cập nhật.

Cập nhật

Bước 3: Thực hiện tương tự với những khối khác.

Cấu hình số cột điểm hệt nhau giữa SMAS và VnEdu

Bước 1: Tại SMAS, nhấn vào Hệ thống, sắm Cấu hình khối khối VPS vàgt; Cấu hình số con điểm. Kiểm tra những thống số về số con điểm của những loại điểm. Ví dụ: Điểm miệng với số con điểm là 2, điểm 15 phút với số con điểm là 4.

Cấu hình hệ thống

Bước 2: Tại VnEdu, nhấn vào Start vàgt; Quản lý khối khối VPS vàgt; Cấu hình số cột điểm vàgt; Cấu hình số cột điểm chung.

Quản trị hệ thống

Bước 3: Điền số cột điểm giống với phía SMAS, rồi nhấn nút Lưu.

Cấu hình số cột

Cách triển khai chuyển điểm từ SMAS sang VnEdu

Xuất report điểm V.EXiaoMIS ở SMAS

Bước 1: Tại SMAS, nhấn vào thẻ BÁO CÁO, sắm Emis và BC gửi phòng/sở. Sau đó, sắm Thực hiện tương tự với những khối khác, rôi nhấn vào BẢNG ĐIỂM. Tại phần Mã lớp đánh số 0 và sắm Xuất Excel.

EMIS

Bước 2: Mở file Excel vừa xuất ra, sửa lại ở môn Tiếng Anh như sau: Tại sheet Tieng Anh, sửa từ mã 0-1- … sang thành 0 -121-… như hình dưới và lưu lại.

Excel

Nhập report điểm V.EXiaoMIS ở VnEdu

Vào Sổ điểm, sắm lớp 10A1. Sau đó nhấn vào nóni tên xổ xuống quanh đó Nhập xuất, sắm Nhập điểm từ VEXiaoMIS. Chọn file excel vừa xuất ở SMAS mang lên.

Nhập báo cáo

Hy vọng nội dung bài viết trên sẽ hỗ trợ những người nghịch nkhô giòn chóng chuyển điểm từ SMAS sang VnEdu thành tựu, để quản trị điểm thuận tiện hơn.

Chúc những người nghịch triển khai thành tựu!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến thức