Thứ Hai, Tháng Mười Hai 6, 2021
HomeKiến thứcLập lịch cuộc họp, học online trong Webex Meetings

Lập lịch cuộc họp, học online trong Webex Meetings

Lập lịch cuộc họp, học trực tuyến trong Webex Meetings

Cách lập lịch cuộc họp, học trực tuyến trong Webex Meetings rất nkhô nóng và giậtn giản. Mỗi lần, game thủ lên lịch một cuộc họp, Webex Meetings sẽ tạo một tương tự mới, chỉ sở hữu sẵn cho tổng thể những người tham gia cuộc họp nên nó rất an toàn và đáng tin cậy.

 • Ttrận Cisco Webex Meetings
 • Ttrận Cisco Webex Meetings cho Android
 • Ttrận Cisco Webex Meetings cho iOS

quý quý khách mặt hàng cũng sở hữu thể đặt mật khẩu bảo vệ cuộc họp để tăng thêm lớp bảo mật nếu cần. Những thành viên tham gia sẽ nhận được lời mời, có những thông tin họ cần để vào cuộc họp.

Lập lịch cuộc họp trong Webex Meetings cho Windows hoặc Outlook Caloverar

1. Mở Webex Meetings hoặc lịch trong Outlook

Mở Webex Meetings: nhấp chuột icon Caloverar vàgt; nhấn icon + để thêm cuộc họp:

Lập lịch trên Webex Meetings

Mở lịch Outlook: nhấp chuột Schedule Meeting vàgt; từ menu thả xuống, nhấp chuột Schedule Webex Meeting.

Lập lịch trên Outlook

2. Một thông tin cuộc hẹn trên Outlook sẽ xuất hiện, sau đó, một cửa sổ mở ra. Tại đây, game thủ sở hữu thể đặt thông tin yếu tố cuộc họp, có những mật khẩu (tùy tìm). Click Ok lúc hoàn tất.

Mẹo: Nếu cửa sổ ko mở, game thủ sở hữu thể nhấp chuột Change Settingsicon Settings để thiết lập hoặc thay đổi yếu tố cuộc họp.

3. Nhập địa chỉ gmail người tham gia.

4. Nhập vấn đề cuộc họp. quý quý khách mặt hàng sở hữu thể nhập thêm vị trí nếu như muốn. Nếu ko, game thủ sở hữu thể để trống hoặc gõ Webex.

5. Chọn StartEnd Date.

6. Chọn Time.

7. Nhập thông tin mình muốn cho tổng thể những người tham gia.

8. Click nút Sover.

Mẹo:

 • Nếu muốn thêm một chủ phòng họp khác, sau khoản thời hạn hoàn thành những bước trên, nhấp chuột Change Settings. Box thiết đặt Webex sẽ hiện lại, nhấp chuột tab Resources để tìm một hoặc nhiều chủ phòng khác từ người tham gia. Sau đó, cuộc họp sẽ được thêm vào lịch và người tham gia sẽ nhận được một lời mời qua gmail kèm toàn bộ thông tin quan trọng để tham gia cuộc họp.
 • Nếu đặt cuộc họp thành sự kiện định kỳ, những tool Webex sẽ tự động tạo lại nó cho game thủ.

Lập lịch cuộc họp trên web Webex Meetings

1. Đăng nhập tài khoản Webex.

2. Click Schedule a Meeting trên Home hoặc nhấp chuột Meetings ở menu phía trái, rồi nhấn Schedule a Meeting.

3. Nhập thông tin cơ version cho cuộc họp – Tiêu đề, mật khẩu (tùy tìm), ngày và thời hạn và mọi yếu tố trùng lặp…

Mẹo: quý quý khách mặt hàng sở hữu thể nhấp chuột nút RefreshRefresh trong trường Meeting Password để tự động tạo mật khẩu.

Lập lịch cuộc họp trên Webex Meetings

4. Nếu nhấp chuột Show advanced options, game thủ sở hữu thể thiết lập những tùy tìm connect audio nếu như muốn thay thế những thiết lập mặc định như một version tóm tắt nội dung chính trong cuộc họp, những tùy tìm lập lịch… Mở rộng từng phần nếu cần và hoàn thiện những yếu tố.

5. Click Schedule.

Tùy chọn lập lịch nâng cao trên Webex Meetings

Lập lịch cuộc họp, học trực tuyến trong Personal Room

Khi lập lịch một cuộc họp ở Webex Meetings, sở hữu thể mình muốn tái sử dụng lại một links cũ. Địa chỉ Personal Room Meeting là logic nhất cho game thủ.

Cách dễ dàng nhất để lập lịch một cuộc họp trong Webex Meetings ở Personal Room Meeting là tiêu dùng ứng dụng trên desktop qua Outlook. Tuy nhiên, nếu chưa sở hữu Webex Meetings trên desktop, game thủ cũng sở hữu thể tìm thđấy thông tin yếu tố trên web Webex Meetings của game thủ.

Lập phòng họp/ phòng học cá thể bằng Webex Meetings cho Windows qua Outlook

1. Click icon Schedule Meeting trong ribbon Home ở lịch Outlook.

2. Click Schedule Personal Room Meeting.

Lập lịch họp cá nhân trên Webex Meetings

3. Một thông tin cuộc họp mới trên Outlook hiện ra.

4. Điền địa chỉ gmail người tham gia và vấn đề cuộc họp/học trực tuyến.

5. Tùy tìm: Nhập Webex vào trường vị trí.

6. Gửi thư mời.

Gửi thư mời qua email

Mẹo: quý quý khách mặt hàng sở hữu thể sao chép vàamp; dán URL Personal Room Meeting vào tool tiếp xúc ngẫu nhiên và tiêu dùng nó để đầu tiên học trực tuyến, họp trực tuyến mọi lúc.

Lập lịch bằng thông tin trên web Webex

1. Đăng nhập tài khoản Webex.

2. Trên trang Home, nhấp chuột links More ways to join trong box My Personal Room vàgt; nhấp chuột Copy.

Thông tin phòng họp

3. Dán nội dung đã sao chép vào thư mời trong lịch mới.

4. Nhập địa chỉ gmail của người tham gia, thêm vấn đề, tìm ngày vàamp; thời hạn, nhập thông tin ngẫu nhiên.

5. Click nút Sover.

Cuộc họp này sau đó sẽ được thêm vào lịch của game thủ và những thành viên tham gia sẽ nhận được thư mời qua gmail và toàn bộ thông tin quan trọng để vào cuộc họp/học trực tuyến.

Lập lịch cuộc họp chỉ sở hữu âm tkhô nóng

Dễ dàng đầu tiên hoặc tham gia một cuộc họp hội thảo cá thể chỉ sở hữu âm tkhô nóng trên Webex Meetings. Để thao tác này, game thủ cần số Smartphone, chủ phòng hoặc người tham gia truy nhập code và PIN từ hồ sơ Webex.

Để lập lịch một hội thảo cá thể:

 1. Đăng nhập tài khoản Webex và nhấp chuột My Webex.
 2. Click Schedule A Meeting vàgt; Advanced Schedulervàgt; trang Required Information vàgt; Meeting type vàgt; tìm Webex Personal Conference.
 3. Vào vấn đề cuộc họp, sau đó tìm Date and Time từ danh sách ở phía phtrận và nhập thông tin lịch trình.
 4. Chọn Audio Conference từ danh sách thả xuống ở phía phtrận, rồi tìm Personal Conference Number Account mình muốn tiêu dùng.
 5. Chọn Invite Attoverees từ danh sách ở phía phtrận, rồi thêm địa chỉ gmail người tham gia.
 6. Click Schedule Meeting.

Tại thời điểm được lập lịch, quay số Smartphone mở cuộc họp/học trực tuyến, rồi tuân theo hướng dẫn để hỗ trợ mã truy nhập của game thủ. Nếu được nhắc, hãy nhập PIN. Mỗi thành viên tham gia sẽ nhận được gmail chứa số Smartphone và mã truy nhập trên.

Nếu tiêu dùng tiện lợi Webex Meetings desktop trong Outlook, game thủ sở hữu thể lập lịch và đầu tiên họp hay khoa trực tuyến.

Để tiêu dùng Personal Conference Meetings từ Microsoft Outlook:

Lập lịch hội thảo, phòng học cá thể

 1. Click Schedule Meeting trong ribbon Outlook.
 2. Click Add Personal Conference Meeting
 3. Thay đổi thiết đặt Webex nếu cần, rồi hoàn thành thư mời vào họp, học trực tuyến

Bắt đầu cuộc họp, học trực tuyến

 1. Click Schedule Meeting trong ribbon Outlook.
 2. Chọn Start Personal Conference Meeting từ menu thả xuống.
 3. Click Invite Attoveree, rồi hoàn thành lời mời

Trên đó là hướng dẫn lập lịch họp, học trực tuyến trên Webex Meetings. Hi vọng nội dung bài viết hữu ích với những game thủ!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments