Thứ Tư, Tháng Năm 18, 2022
HomeKiến thứcMức phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở

Mức phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở

Mức phụ cấp trách rưới nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở

Phụ cấp trách rưới nhiệm công đoàn năm 2021

Phụ cấp trách rưới nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở từ thời điểm ngày 01/050%022 được tiến hành theo Quyết định 3226/QĐ-TLĐ quy định về cơ chế phụ cấp cán bộ công đoàn.

Quyết định đầu tiên mang hiệu lực từ thời điểm ngày 01/050%022. Theo đó, với mức lương cơ sở đang áp dụng là 1.490.000 đồng/tháng và hệ số mức phụ cấp tối đa là 1,00 thì mức phụ cấp trách rưới nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở tối đa sẽ là 1.490.000 đồng/tháng.Vậy sau đó là nội dung khía cạnh mức phụ cấp, mời người nghịch đọc và theo dõi tại đây.

1. Đối tượng chi phụ cấp trách rưới nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở

  • Chủ tịch công đoàn cơ sở;
  • Phó người mang quyền lực tối cao cao công đoàn cơ sở, kế toán công đoàn cơ sở;
  • Ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở; chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở, người mang quyền lực tối cao cao công đoàn cơ sở thành viên (nếu mang), trưởng phòng ban nữ công quần chúng (nếu mang), thủ quỹ công đoàn cơ sở;
  • Tổ trưởng tổ công đoàn, ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở, người mang quyền lực tối cao cao công đoàn phần tử (nếu mang), ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở thành viên (nếu mang);
  • Tổ phó tổ công đoàn, thành viên ban nữ công quần chúng; ủy viên ban chấp hành công đoàn phần tử (nếu mang).

2. Mức chi phụ cấp trách rưới nhiệm cán bộ công đoàn

Mức chi = (Hệ số phụ cấp trách rưới nhiệm) x (Mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước).

Như vậy, với mức lương cơ sở đang áp dụng là 1.490.000 đồng/tháng và hệ số mức phụ cấp tối đa là 1,00 thì mức phụ cấp trách rưới nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở tối đa sẽ là 1.490.000 đồng/tháng.

(Hiện hành, theo Quyết định 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011, phụ cấp cán bộ công đoàn cơ sở bằng hệ số phụ cấp x tiền ảo lương tối thiểu công đoàn cơ sở đang thu kinh phí công đoàn).

3. Hệ số phụ cấp trách rưới nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở

Hệ số tính phụ cấp trách rưới nhiệm của cán bộ công đoàn cơ sở được xác định theo con số đoàn viên công đoàn nộp đoàn phí công đoàn của năm vừa qua ngay tắp lự kề.

Số lượng đoàn viên

Hệ số mức phụ cấp

Đối tượng (1)

Đối tượng (2)

Đối tượng (3)

Đối tượng (4)

Đối tượng (5)

Dưới 150

0,15

0,12

0,10

0,08

0,05

Từ 150 tới dưới 500

0,25

0,20

0,13

0,11

0,07

Từ 500 tới dưới 1500

0,40

0,30

0,16

0,14

0,09

Từ 1500 tới dưới 3000

0,60

0,45

0,19

0,17

0,11

Từ 3000 tới dưới 6000

0,80

0,60

0,22

0,20

0,13

Từ 6000 đoàn viên trở lên

1,00

0,70

0,25

0,23

0,15

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments