Mức tiền lãi chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT năm 2018 mới nhất

Mức tiền xu lãi chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT năm 2018 tiên tiến nhất

Mức tiền xu phạt chậm nộp BHXH tiên tiến nhất

Nếu Doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội phván, bảo hiểm thất nghiệp sẽ tác động phạt Phạt tiền xu với mức từ là 12% tới 15% tổng số tiền xu phván đóng bảo hiểm xã hội phván, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên version vi phạm hành chính. Sau đây, Download.vn xin reviews tới những người nghịch Mức tiền xu lãi chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT năm 2018 tiên tiến nhất được Cửa Hàng chúng tôi tổng hợp yếu tố, chuẩn chỉnh xác và đăng tván ngay tại đây. Mời những người nghịch và xem thêm.

I. Lãi suất chậm đóng BHYT:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 6 Quyết định 60/2015/QĐ-TTg mức lãi suất so với trường hợp người tiêu dùng lao động chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên sẽ bằng 02 lần mức lãi suất thị trường liên ngân mặt hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân mặt hàng Nhà nước Việt Nam thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của Ngân mặt hàng Nhà nước Việt Nam năm trước đó ngay tắp lự kề tính trên số tiền xu, thời hạn chậm đóng.

Mức lãi suất thị trường liên ngân mặt hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân mặt hàng Nhà nước Việt Nam thông tin trên Cổng Thông tin điện tử ngày 29/12/2017 là 4,50%/năm; tương đương bằng 0,375%/tháng.

Theo đó, mức lãi suất chậm đóng BHYT áp dụng từ thời điểm ngày 01/050%018 bằng 0,75 %/tháng.

II. Lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 6 Quyết định 60/2015/QĐ-TTg mức lãi suất so với những trường hợp người tiêu dùng lao động chưa đóng, chậm đóng, sở hữu tiền xu đóng, hưởng BHXH, BHTN từ 30 ngày trở lên sẽ bằng 02 lần mức lãi suất thêm vốn quỹ BHXH, BHTN bình quân của năm trước đó ngay tắp lự kề.

Mức lãi suất thêm vốn năm 2017 bằng 7,25 %/năm; tương đương bằng 0,604 %/tháng.

Theo đó, mức lãi suất chưa đóng, chậm đóng, sở hữu tiền xu đóng, hưởng BHXH, BHTN áp dụng từ thời điểm ngày 01/050%018 bằng 1,208 %/tháng.

So với năm 2017, mức lãi suất chậm đóng BHYT đã giảm 0,217%/tháng, mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN đã giảm 0,109%/tháng.

Thông tin về mức lãi suất này được nêu tại Thông báo 86/TB-BHXH ngày 10/050%018 của BHXH Việt Nam.

III. Mức phạt chậm đóng BHXH 2018.

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền xu từ 500.000 đồng tới 1.000.000 đồng so với người lao động sở hữu hành vi thỏa thuận với người tiêu dùng lao động ko tham gia BHXH phván, BHTN hoặc tham gia ko đúng mức quy định.

2. Phạt tiền xu với mức từ là 12% tới 15% tổng số tiền xu phván đóng BHXH phván, BHTN tại thời điểm lập biên version vi phạm hành chính (nhưng tối đa ko quá 75.0000.000 đồng) so với người tiêu dùng lao động sở hữu một trong những mỗi hành vi tại đây:

Chậm đóng bảo hiểm xã hội phván, bảo hiểm thất nghiệp;
Đóng bảo hiểm xã hội phván, bảo hiểm thất nghiệp ko đúng mức quy định;
Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ko đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phván, bảo hiểm thất nghiệp.
3. Phạt tiền xu với mức từ là 18% tới 20% tổng số tiền xu phván đóng BHXH phván, BHTN tại thời điểm lập biên version vi phạm hành chính (nhưng tối đa ko quá 75.000.000 đồng) so với người tiêu dùng lao động ko đóng BHXH phván BHTN cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia BHXH phván, BHTN.

Ngoài ra DN còn bị:

– Truy nộp số tiền xu BHXH phván, BHTN chưa đóng, chậm đóng.

– Đóng số tiền xu lãi của số tiền xu BHXH phván, BHTN chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động và sinh hoạt thêm vốn từ Quỹ bảo hiểm xã hội trong năm.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến thức