Thứ Tư, Tháng Mười Hai 8, 2021
HomeKiến thứcMức tiền xử phạt hành chính đối với giáo viên

Mức tiền xử phạt hành chính đối với giáo viên

Mức tiền trong game xử phạt hành chính so với giá trịo viên

Download.vn xin trình làng với những gamer mức xử phạt hành chính trong nghành nghề giá trịo dục so với những hành vi vi phạm của giá trịo viên. Có vô vàn vi phạm mà giá trịo viên có năng lực sẽ bị xử phạt bằng tiền trong game.

Sau đây Download.vn xin Note những gamer những vi phạm về dạy thêm và hành vi liên quan tới người học. Mời những gamer và theo dõi nội dung bài viết tiếp tại đây.

Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá thể Việt Nam và tổ chức, cá thể quốc tế (tại đây viết tắt là tổ chức, cá thể) triển khai hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này.

2. Tổ chức là tiềm năng bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này, bao hàm:

a) Cơ sở giá trịo dục mầm non; cơ sở giá trịo dục phổ thông; cơ sở giá trịo dục thường xuyên; đại học, học viện, trường đại học; trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm, viện nghiên cứu và phân tích khoa học được giao huấn luyện trình độ tiến sĩ;

b) Cơ sở giá trịo dục ko thuộc tiềm năng quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này và tổ chức ko phtrận là cơ sở giá trịo dục triển khai chương trình giá trịo dục mầm non, giá trịo dục phổ thông, huấn luyện trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; huấn luyện chương trình cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm; chương trình huấn luyện, bồi dưỡng tăng trình độ học vấn, công việc và nghề nghiệp thuộc quyền quản trị nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Trung tâm kiểm định giá trịo dục, tổ chức marketing dịch vụ tư vấn du học và tổ chức triển khai dịch vụ gắn với hoạt động và sinh hoạt giá trịo dục thuộc thẩm quyền quản trị nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tại đây gọi tắt là tổ chức dịch vụ giá trịo dục);

d) Doanh nghiệp xuất gamer dạng, sản xuất, thỏa mãn ý định nhu yếu sách giá trịo khoa, giá trịo trình, thiết bị giá trịo dục;

đ) Cơ quan nhà nước mang hành vi vi phạm mà hành vi đó ko thuộc nhiệm vụ quản trị nhà nước được giao.

Vi phạm quy định về tổ chức dạy thêm

1. Phạt tiền trong game từ 2.000.000 đồng tới 3.000.000 đồng so với hành vi tổ chức hoạt động và sinh hoạt dạy thêm tự nhiên đảm bảo cơ sở vật chất.

2. Phạt tiền trong game từ 2.000.000 đồng tới 4.000.000 đồng so với hành vi triển khai ko đúng quy định về công khai minh bạch thông tin tổ chức dạy thêm.

3. Phạt tiền trong game từ 3.000.000 đồng tới 5.000 đồng so với giá trịo viên đang hưởng lương từ quỹ lương giậtn vị sự nghiệp công lập tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường.

Phạt tiền trong game từ 4.000.000 đồng tới 6.000.000 so với hành vi sử dụng người dạy thêm ko đạt chuẩn chỉnh trình độ huấn luyện theo quy định.

5. Phạt tiền trong game từ 6.000.000 đồng tới 8.000.000 so với hành vi tổ chức dạy thêm theo những lớp học chính khóa.

6. Phạt tiền trong game từ 6.000.000 đồng tới 8.000.000 đồng so với hành vi tổ chức dạy thêm ko đúng vị trí đã được phê duyệt; tổ chức dạy thêm ko đúng tiềm năng, ko đúng nội dung đã được phê duyệt.

Phạt tiền trong game từ 8.000.000 đồng tới 10.000.000 so với trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giá trịo dục đại học tổ chức dạy thêm theo chương trình giá trịo dục phổ thông.

Phạt tiền trong game từ 8.000.000 đồng tới 10.000.000 so với hành vi tổ chức hoạt động và sinh hoạt dạy thêm lúc giđó phép đã mất hạn.

9. Phạt tiền trong game từ 8.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng so với hành vi ép buộc học viên học thêm.

10. Phạt tiền trong game từ một0.000.000 đồng tới 15.000.000 so với hành vi tổ chức hoạt động và sinh hoạt dạy thêm lúc chưa được phê duyệt.

11. Hình thức xử phạt cháp vá thay đổi:

a) Tước quyền sử dụng giđó phép dạy thêm từ 6 tới 12 tháng so với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 6 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt dạy thêm từ một2 tháng tới 24 tháng so với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 8 Điều này.

12. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc trả lại cho toàn bộ những người học những khoản tiền trong game đã thu và Chịu mọi mức giá trị trả lại so với hành vi tổ chức dạy thêm ko đúng tiềm năng, ko đúng nội dung đã được phê duyệt; dạy thêm lúc giđó phép đã mất hạn, lúc chưa được phê duyệt; ép buộc học viên học thêm;

b) Buộc gitrận thể cơ sở dạy thêm so với hành vi tổ chức dạy thêm lúc chưa được phê duyệt.

Vi phạm quy định về dạy thêm

1. Phạt tiền trong game từ 2.000.000 đồng tới 4.000 đồng so với hành vi dạy thêm ngoài trường của giá trịo viên đang dạy chính khóa lúc chưa được phép của thủ trưởng cơ quan quản trị giá trịo viên.

2. Phạt tiền trong game từ 4.000.000 đồng tới 5.000.000 đồng so với người dạy thêm ko đạt trình độ chuẩn chỉnh.

3. Phạt tiền trong game từ 5.000.000 đồng tới 6.000.000 đồng so với hành vi dạy thêm vào cho học viên tiểu học hoặc học viên đã học hai buổi trên ngày.

4. Phạt tiền trong game từ 6.000.000 đồng tới 8.000.000 đồng so với hành vi cắt giảm nội dung trong chương trình giá trịo dục phổ thông chính khoá để lấy vào nội dung dạy thêm, dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giá trịo dục phổ thông chính khoá.

Vi phạm quy định về kỷ luật người học

1. Phạt tiền trong game từ 2.000.000 đồng tới 4.000.000 đồng so với hành vi kỷ luật lúcển trách rưới hoặc kỷ luật cảnh cáo người học ko đúng trình tự, thủ tục quy định hoặc ko đông đủ hồ sơ theo quy định.

2. Phạt tiền trong game từ 4.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng so với hành vi kỷ luật buộc người học thôi học ko đúng quy định

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy bỏ những quyết định trái pháp luật và khôi phục quyền học tập của người học so với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này.

Điều 32. Vi phạm quy định về xúc phạm nhân phẩm, danh dự người học

1. Phạt tiền trong game từ một0.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng so với hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự người học.

2. Phạt tiền trong game từ 20.000.000 đồng tới 30.000.000 đồng so với hành vi xâm phạm thân thể người học.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc xin lỗi công khai minh bạch so với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này.

4. Hình thức xử phạt cháp vá thay đổi: Đình chỉ giảng dạy từ một tháng tới 6 tháng so với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này.

Vi phạm quy định về tuyển sinh huấn luyện

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền trong game từ 300.000 đồng tới 500.000 đồng so với hành vi khai man hồ sơ tuyển sinh.

2. Phạt tiền trong game từ một.000.000 đồng tới 2.000.000 đồng so với hành vi tiếp tay cho việc khai man hồ sơ tuyển sinh để được trúng tuyển.

3. Phạt tiền trong game từ 3.000.000 đồng tới 5.000.000 đồng so với hành vi thông tin tuyển sinh ko đông đủ thông tin theo quy định hoặc ko triển khai đúng với nội dung của thông tin tuyển sinh.

4. Phạt tiền trong game từ 5.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng so với hành vi vi phạm quy định về tiêu chuẩn xác định chỉ tiêu tuyển sinh.

5. Phạt tiền trong game từ một0.000.000 đồng tới 15.000.000 đồng so với hành vi thông tin tuyển sinh bằng bất kể hình thức nào lúc chưa được cơ quan nhà nước mang thẩm quyền cấp giđó xác thực đăng ký hoạt động và sinh hoạt giá trịo dục công việc và nghề nghiệp.

6. Phạt tiền trong game từ một5.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng so với hành vi thu nhận hồ sơ, tổ chức thi hoặc xét tuyển lúc chưa được cơ quan nhà nước mang thẩm quyền cấp giđó xác thực đăng ký hoạt động và sinh hoạt giá trịo dục công việc và nghề nghiệp.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hủy bỏ kết quả trúng tuyển hoặc quyết định trúng tuyển so với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 6 Điều này;

b) Buộc hoàn trả cho toàn bộ những người học những khoản tiền trong game đã thu so với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 6 Điều này; trường hợp ko xác định được người học để hoàn trả thì nộp vào ngân sách nhà nước;

c) Buộc thông tin công khai minh bạch việc giới hạn tuyển sinh trên phương tiện thông tin đại chúng so với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều này.

Vi phạm quy định về quy mô lớp học

1. Phạt tiền trong game so với hành vi sắp xếp con số học viên, học viên, sinh viên trong một lớp học vượt vượt mức quy định với 1 trong những mỗi mức tại đây:

a) Từ 1.000.000 đồng tới 3.000.000 đồng lúc vượt vượt mức quy định dưới 15%;

b) Từ 3.000.000 đồng tới 5.000.000 đồng lúc vượt vượt mức quy định từ một5% tới dưới 30%;

c) Từ 5.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng lúc vượt vượt mức quy định từ 30% trở lên.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc triển khai việc sắp xếp con số học viên, học viên, sinh viên trong một lớp học đúng quy định so với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này.

Vi phạm quy định về trình làng thông tin kết quả học tập

1. Phạt tiền trong game so với hành vi ko triển khai đông đủ quy định về trình làng thông tin, xếp loại hoặc làm sai lệch kết quả trình làng thông tin, xếp loại học tập học kỳ, năm học, khóa học, môn học, mô-đun, tín chỉ với 1 trong những mỗi mức tại đây:

a) Từ 1.000.000 đồng tới 3.000.000 đồng so với hành vi vi phạm từ 01 tới dưới 05 người học;

b) Từ 3.000.000 đồng tới 5.000.000 đồng so với hành vi vi phạm từ 05 tới dưới 10 người học;

c) Từ 5.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng so với hành vi vi phạm từ một0 người học trở lên.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc trình làng thông tin, xếp loại kết quả học tập đúng thực tiễn của người học so với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments