Thủ tục đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Thủ tục đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Từ ngày 15/6/2018, thủ tục đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH phván, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh công việc và nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế sẽ triển khai theo hướng dẫn tại Quyết định Quyết định 772/QĐ-BHXH.

Theo đó, thủ tục đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH phván, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được triển khai như sau:

1. Cơ quan triển khai thủ tục hành chính: BHXH tỉnh, BHXH thị xã

2. Đối tượng triển khai thủ tục hành chính

 • Đơn vị sử dụng lao động;
 • Cá nhân là người lao động đi lao động ở quốc tế đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH.

3. Kết quả triển khai thủ tục hành chính: Sổ BHXH, thẻ BHYT

4. Thời hạn giván quyết

Kể từ thời điểm ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định:

 • Trường hợp cấp sổ BHXH, thẻ BHYT mới ko quá 05 ngày.
 • Trường hợp tạm giới hạn đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất ko quá 05 ngày.
 • Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ – BNN ko quá 10 ngày.
 • Trường hợp điều chỉnh tăng tiền xu lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ – BNN ko quá 03 ngày.
 • Trường hợp xác nhận sổ BHXH ko quá 05 ngày.

5. Thành phần hồ sơ

* Người lao động

– Người lao động thao tác tại giậtn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ cho giậtn vị sử dụng lao động:

 • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
 • Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT rộng hơn: thay thay đổi đổi Giđấy tờ chứng tỏ (nếu mang) theo Phụ lục 03.

– Người lao động đi thao tác việc ở quốc tế

 • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
 • Hợp đồng lao động mang thời hạn ở quốc tế hoặc hợp đồng lao động được gia hạn tất nhiên văn version gia hạn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng.

* Đơn vị sử dụng lao động

 • Tờ khai giậtn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);
 • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (Mẫu D02-TS);
 • Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

Lưu ý: Thành phần hồ sơ nêu trên nếu ko quy định là version chính thì mang thể nộp version chính, version sao kèm version chính để so với, version sao được xác nhận hoặc version sao được cấp từ sổ gốc.

6. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

7. Tên mẫu giậtn, mẫu tờ khai

 • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
 • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (Mẫu D02-TS);
 • Tờ khai giậtn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).
 • Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS)

8. Yêu cầu, điều kiện triển khai thủ tục hành chính

Trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày giao phối kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác hoặc ngày mang hiệu lực của quyết định tuyển dụng người tiêu dùng lao động phván nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định.

9. Trình tự triển khai

* Đối với người lao động thao tác ở quốc tế: Lập hồ sơ theo Mục 5, Mục 6 đóng qua giậtn vị mang người lao động đi thao tác việc ở quốc tế hoặc đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi cư trú của người lao động trước lúc đi thao tác việc ở quốc tế.

* Đối với giậtn vị sử dụng lao động:

Bước 1.

– Ghi mã số BHXH vào những mẫu biểu tương ứng so với người lao động đã được cấp mã số BHXH;

– Hướng dẫn người lao động lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) so với người lao động chưa được cấp được mã số BHXH (kể toàn bộ khung hình lao động ko nhớ mã số BHXH).

Bước 2.

Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại Mục 1.5, Mục 1.6.

Bước 3.

Nhận kết quả do cơ quan BHXH đã giván quyết.

10. Cách thức triển khai

Bước 1. Nộp hồ sơ

– Đơn vị sử dụng lao động và người lao động thao tác ở quốc tế đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH lựa mua sắm nộp hồ sơ một trong những mỗi hình thức sau:

+ Qua giao thiệp điện tử;

+ Qua dịch vụ bưu chính công ích;

+ Trực tiếp tại cơ quan BHXH.

– Trường hợp triển khai giao thiệp điện tử: Đơn vị sử dụng lao động, người lao động thao tác ở quốc tế đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH triển khai lập hồ sơ bằng ứng dụng kê khai của BHXH Việt Nam hoặc của Tổ chức I- VAN; Ký điện tử trên hồ sơ và gửi tới Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.

Bước 2. Nhận kết quả giván quyết:

Đơn vị sử dụng lao động, người lao động thao tác ở quốc tế đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nhận Sổ BHXH, thẻ BHYT do cơ quan BHXH đã giván quyết theo những hình thức đăng ký.

11. Lệ phí: Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật BHXH 2014, Nghị định 115/2015/NĐ-CP, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, Luật BHYT 2008, Luật BHYT sửa đổi 2014, Nghị định 105/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch 450%014/TTLT-BYT-BTC, Luật Việc làm 2013, Nghị định 28/2015/NĐ-CP, Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, Luật An toàn, Vệ sinh lao động 2015, Nghị định 37/năm 2016/NĐ-CP, Nghị định 44/2017/NĐ-CP, Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017, Quyết định 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến thức